S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Člani nadzornega odbora

Akcije dokumenta

Sklep o spremembi Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006 – objavljen v Uradnem listu RS 16/10, dne 05.03.2010, v veljavo stopil naslednji dan:

Člani NO EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 so tako predstavniki:

 1. ministrstev, vladnih služb in uradov:
  • Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Henrik Gjerkeš, vodja organa upravljanja, Peter Wostner, Igor Strmšnik;
  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve: Franci Klužer;
  • Ministrstvo za finance: Lea Jagodič Lekočevič, Mateja Krafogel;
  • Ministrstvo za okolje in prostor: Zoran Kus;
  • Ministrstvo za gospodarstvo: Janko Burgar;
  • Ministrstvo za zdravje: Sabina Mirković;
  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: Damjana Košir;
  • Ministrstvo za promet: Igor Jakomin;
  • Ministrstvo za šolstvo in šport: Alenka Kovšca;
  • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: Darja Piciga;
  • Ministrstvo za kulturo: Stojan Pelko;
  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Janja Kokolj Prošek;
  • Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj: Janja Pečar;
  • Statistični urad Republike Slovenije: Genovefa Ružič.
 2. gospodarskih, socialnih in regionalnih partnerjev:
  • Gospodarska zbornica Slovenije: Alenka Avberšek;
  • Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije: Larisa Vodeb;
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije: Barbara Trunkelj;
  • Zveza svobodnih sindikatov Slovenije: Ladislav Rožič;
  • KNSS – neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije: Betka Škerlak;
  • Konfederacija sindikatov PERGAM Slovenije: Dušan Rebolj;
  • Združenje delodajalcev Slovenije: Jože Smole;
  • Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi: Tomo Garantini;
  • Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije: Lilijana Madjar;
  • Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o.: Boris Klančnik.
 3. nevladnih organizacij na predlog Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS:
  • za področje zagotavljanja varstva okolja: Karel Lipič;
  • za področje zagotavljanja enakosti med spoloma: Tatjana Greif;
  • za področje socialnega vključevanja v družbo in zaposlovanje: Robert Levičar.
 4. lokalnih skupnosti:
  • Združenje občin Slovenije: Franc Ladinek,
  • Skupnost občin Slovenije: Štefan Čelan.

Svetovalno funkcijo imata tudi člana:

 • Evropske komisije in
 • Evropske investicijske banke.
Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

 • informacij je preveč
 • informacij je ravno prav
 • informacije so pomankljive
 • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani