S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Naloge nadzornega odbora

Akcije dokumenta

Naloge Nadzornih odborov (v skladu z Uredbo 1260/1999):

 1. Vsak okvir podpore Skupnosti ali enotni programski dokument in vsak operativni program nadzira nadzorni odbor. Nadzorne odbore ustanovi država članica v soglasju z organom upravljanja po posvetovanju s partnerji. Partnerji spodbujajo uravnoteženo udeležbo žensk in moških. Nadzorni odbori se ustanovijo najpozneje v treh mesecih od odločbe o prispevku Skladov. Nadzorni odbori delujejo v okviru pristojnosti, vključno s sodno pristojnostjo, države članice.
 2. Predstavnik Komisije in, kjer je primerno, EIB sodeluje pri delu nadzornega odbora kot svetovalec. Nadzorni odbor sestavi svoj poslovnik ob upoštevanju institucionalnega, pravnega in finančnega sistema zadevne države članice ter ga uskladi z organom upravljanja. Nadzornemu odboru načelno predseduje predstavnik države članice ali organa upravljanja.
 3. Nadzorni odbor se mora prepričati o uspešnosti in kakovosti izvajanja pomoči. V ta namen:
  • na podlagi člena 15 potrdi ali prilagodi programsko dopolnilo, vključno s fizičnimi in finančnimi kazalniki za spremljanje pomoči. Njegovo odobritev je treba pridobiti, preden se opravijo kakršne koli nadaljnje prilagoditve;
  • v šestih mesecih od odobritve pomoči preuči in odobri merila za izbiro aktivnosti, ki se financirajo v okviru vsakega ukrepa;
  • periodično preuči napredek pri doseganju specifičnih ciljev pomoči;
  • preveri rezultate izvajanja, zlasti uresničevanje posameznih ciljev, določenih za različne ukrepe, in vmesno vrednotenje iz člena 42;
  • preuči in odobri letna in končna poročila o izvajanju, preden so poslana Komisiji;
  • preuči in odobri kateri koli predlog za spremembo vsebine sklepa Komisije o prispevku Skladov;
  • v vsakem primeru lahko predlaga organu upravljanja kakršno koli prilagoditev ali revizijo pomoči, ki bi omogočila doseganje ciljev iz člena 1 ali izboljšala upravljanje pomoči, vključno s finančnim poslovodenjem. Kakršno koli prilagajanje pomoči se opravi v skladu s členom 34(3).

Opis sekretariata Nadzornega odbora za Enotni programski dokument za programsko obdobje 2004-2006:

Priprava organizacije, koordinacije in izvedbe Nadzornega odbora za Enotni programski dokument za programsko obdobje 2004-2006 je podeljena osebi, ki je zadolžena za sekretariat Nadzornega odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006.

Naloge sekretarke Sekretariata Nadzornega odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006:

 • Organizacija sej Nadzornega odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006
 • Priprava in razpošiljanje vabil in gradiv za seje Nadzornega odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006
 • Skrb za pravilen potek sej Nadzornega odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006
 • Priprava in hramba zapisnikov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006
 • Hramba celotne dokumenacije povezene z delovanjem Nadzornega odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006
 • Priprava poročil, analiz, itd. za Nadzorni odbor za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006
 • Priprava opomnikov za predsednika Nadzornega odbora za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006
 • Priprava informacij za namene obveščanja javnosti
Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

 • informacij je preveč
 • informacij je ravno prav
 • informacije so pomankljive
 • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani