S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Naloge nadzornega odbora

Akcije dokumenta

Nadzorni odbor je telo, ki opravlja naloge, opredeljene v 65. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210/25, z dne 31. 7. 2006, str. 25, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES).

Nadzorni odbor opravlja naslednje naloge:

 • v šestih mesecih od odobritve operativnega programa preuči in odobri merila za izbiro aktivnosti, ki se financirajo, ter odobri vsako revizijo teh meril v skladu s potrebami načrtovanja programov;
 • periodično revidira napredek doseganja posameznih ciljev operativnega programa na podlagi dokumentov, ki jih predloži organ upravljanja;
 • pregleda rezultate izvajanja, zlasti doseganje ciljev, določenih za vsako prednostno os, in vrednotenja iz tretjega odstavka 48. člena Uredbe 1083/2006/ES;
 • preuči in odobri letna in končna poročila o izvajanju 67. člena Uredbe 1083/2006/ES;
 • obvesti se ga o letnem poročilu o nadzoru, ali delu poročila glede zadevnega operativnega programa, ter o vseh pripombah, ki jih lahko poda Evropska komisija po preučitvi tega poročila ali v zvezi s tem delom poročila;
 • lahko predlaga organu upravljanja kakršno koli spremembo ali prilagoditev operativnega programa, ki bi verjetno omogočila dosego ciljev iz 3. člena Uredbe 1083/2006/ES, ali izboljšala njegovo upravljanje, vključno s finančnim upravljanjem;
 • obravnava in odobri vsak predlog za spremembo vsebine odločitve Evropske komisije o prispevku iz skladov.
Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

 • informacij je preveč
 • informacij je ravno prav
 • informacije so pomankljive
 • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani