S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Skladi  /  Črpanje evropskih sredstev  /  Organigram

Organizacija izvajanja kohezijske politike

Akcije dokumenta

Sistem izvajanja strukturnih skladov in kohezijskega sklada v Sloveniji je že od vsega začetka bolj ali manj centraliziran. Na podlagi izkušenj, pridobljenih med izvajanjem predpristopnih instrumentov, se je Slovenija v programskem obdobju 2004-2006 odločila ohraniti centralizirano institucionalno ureditev upravljanja in nadzora kohezijske politike, in sicer en organ upravljanja (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko), en plačilni organ (Ministrstvo za finance) in neodvisen finančni nadzorni organ (Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna), medtem ko so za izvajanje instrumentov odgovorna posamezna ministrstva.

Z odpravo ravni koordinacije, ki jo je izvedla Slovenija v letu 2006, ko je prenesla funkcijo posredniških teles za ESRR in ESS na organ upravljanja (funkcije Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot posredniškega telesa so ostale enake) je bila odpravljena ena stopnica v hierarhiji odločanja in izvajanja. Na ta način je bila vzpostavljena neposredna povezava med organom upravljanja in ministrstvi, kar prispeva k učinkovitejšemu in hitrejšemu delu ter zagotavlja aktivnejše upravljanje strukturnih skladov na ravni posameznih instrumentov.

V novi finančni perspektivi 2007-2013 so v upravljanje, nadzor in izvajanje kohezijske politike vključene različne institucije, katerih vloge, pristojnosti, odgovornosti in naloge so podrobneje opredeljene v Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07). Uredba določa tudi način izbora in potrjevanja instrumentov oz. operacij ter izvrševanje operacij, t.j. finančni tok od izplačila iz proračuna RS do povračila iz proračuna EU v proračun RS. Finančno upravljanje namreč temelji na predhodnem zalaganju domačih sredstev.

Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani