S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Skladi  /  Črpanje evropskih sredstev  /  Podatki o črpanju  /  Poročilo o črpanju evropskih sredstev v Sloveniji

Poročilo o črpanju evropskih sredstev v Sloveniji

Akcije dokumenta
Opombe: Aktivnosti pri izvajanju EPD so se intenzivirale predvsem po sprejetju paketov vladnih sklepov v začetku marca in konec julija 2005 ter januarja 2006. 

Poročilo o črpanju evropskih sredstev v Sloveniji za programsko obdobje 2004-2006.

Strukturni skladi

Črpanje strukturnih skladov spremlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), ki je organ upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad.

Nadzor se opravlja na petih ravneh, in sicer:

  • glede na razpisana in dodeljena sredstva;
  • podpisane pogodbe;
  • izplačila iz proračuna Republike Slovenije (RS) in
  • zahtevke za povračilo iz EU proračuna, ki so posredovani na plačilni organ.

Napredek pri realizaciji EPD 2004-2006 v celotnem programskem obdobju kažeta naslednji tabela in slika.

Sredstva strukturnih skladov 2004* 2005* 2006* 2007* 2008*
2009*  
Razpisana sredstva (EU+SLO del) 58 % 88 % 110 % 111 % 111 % 115 % 386 mio €
Dodeljena sredstva (EU+SLO del)
36 % 78 % 114 % 110 % 111 %
111 %
371 mio €
Podpisane pogodbe (EU+SLO del) 11 %
58 % 105 % 103 % 101 %
105 % 350 mio €
Izplačana sredstva (EU+SLO del)
7 % 30 % 69 % 94 % 106 % 107 %
358 mio €
Posredovani zahtevki za povračilo (EU del) 0 % 20 %
59 % 80 % 95 % 109 % 258 mio €

Vir: SVLR, MFP
Opomba: * Stanje na dan 31.12.

Da bi Slovenija do konca obdobja upravičenih izdatkov porabila vsa sredstva iz strukturnih skladov, je razpisala in dodelila več sredstev kot jih je na voljo v okviru EPD za programsko obdobje 2004-2006. Lahko se namreč zgodi, da na posameznih razpisih pri oceni upravičenosti stroškov vsi stroški niso upravičeni. Z namenom doseganja optimalnega črpanja so bili na začetku leta 2006 sprejeti tudi finančni ukrepi za optimizacijo črpanja sredstev s prerazporeditvami in dodelitvijo dodatnih pravic porabe. Z vladnim sklepom so bile posameznim ministrstvom povečane pravice porabe v skupni višini približno 15%. Tako so bila dodatna sredstva usmerjena na tista področja, kjer so projekti pripravljeni in sposobni hitre in učinkovite izvedbe.

Delež podpisanih pogodb je konec decembra 2009 znašal 105%, delež izplačil iz proračuna RS 107% in delež zahtevkov za povračilo, posredovanih na plačilni organ 109%. Večina sofinanciranih projektov je zaključenih, pripravljajo pa se še zadnji zahtevki za povračilo za posredovanje na plačilni organ. Več kot 95% sredstev pa v tem trenutku zaradi pravil Evropske komisije, ki določajo zaključevanje programa, ni mogoče povrniti. Razlika bo lahko povrnjena po opravljenih zaključnih kontrolah najkasneje do 30.9.2010, saj je bilo obdobje upravičenosti izdatkov zaradi gospodarsko-finančne krize podaljšano do konca junija 2009.

Kohezijski sklad

Kohezijska sredstva stare finančne perspektive (ISPA in Kohezijski sklad) so bila v celoti dodeljena. Do konca leta 2010, ko se izteče obdobje upravičenosti izdatkov, je načrtovana izvedba vseh 18 projektov na področju okolja ter vseh 9 projektov s področja prometa. Na področju prometa je bilo konec decembra 2009 iz EU povrnjenih 88,44 % sredstev, na področju okolja pa 70,79 % sredstev. Skupaj 79,36 % vseh dodeljenih sredstev.

Pri pripravi kohezijskih projektov je pomembno tudi dejstvo, da je priprava dokumentacije investicijskega dela projekta precej zahtevna. Investicijska dokumentacija mora vsebovati vse potrebne prvine in izračune, tako da je na njeni podlagi mogoče vsestransko oceniti finančne, ekonomske in druge (tehnične, tehnološke, okoljske, prostorske, razvojne, varnostne) posledice odločitve o investiciji. Prav tako so postopki javnega naročanja do podpisa pogodbe precej dolgotrajni, tako ostane za samo izvedbo projekta manj časa. Skladno z uredbami za kohezijski sklad Evropska komisija povrne najprej največ 80 % vseh certificiranih izdatkov za projekt, preostalih 20% pa po pregledu in odobritvi zaključnega poročila za projekt.

Črpanje sredstev Kohezijskega sklada do 31.12.2009 kaže spodnja tabela

 

Sredstva kohezijskega sklada Dodeljena sredstva Povračila sredstev  
Ministrstvo za okolje in prostor
- ISPA
- Kohezijski sklad
Skupaj
42.051.107 €
88.450.557 €
130.501.664 €
 34.673.347 €
57.708.300 €
  92.381.647 €
82,5 %
65,2 %
70,8 %
Ministrstvo za promet
- ISPA
- Kohezijski sklad
Skupaj
38.907.593 €
84.204.145 €
123.111.738 €
34.730.455 €
74.148.124 €
108.878.579 €
89,3 %
88,1 %
88,4 %
Skupaj MOP in MzP
- ISPA
- Kohezijski sklad
Skupaj
80.958.700 €
172.654.702 €
253.613.402 €
69.403.802 €
131.856.424 €
201.260.226 €
85,7 %
76,4 %
79,4 %
Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani