S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Skladi  /  Črpanje evropskih sredstev  /  Študije in vrednotenja  /  Študije in vrednotenja za programsko obdobje 2007-2013

Študije in vrednotenja za programsko obdobje 2007-2013

Akcije dokumenta

Podporne aktivnosti tehnične pomoči, kot so študije in vrednotenja, so namenjene učinkovitejšemu upravljanju in izvajanju programov kohezijske politike v RS. Organ upravljanja, skupaj z ostalimi udeleženci kohezijske politike, načelu vrednotenja namenja ustrezno pozornost. V preteklem programskem obdobju 2004-2006 je bilo že izvedeno nekaj vrednotenj ter dopolnjujočih študij, s katerimi smo natančneje preverili ožja področja. Študije in vrednotenja so namenjena tudi javnosti in so dostopna v spodnji preglednici.

Sklop aktivnosti zajema izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij.

Vrednotenje predstavlja eno pomembnejših načel razvojne politike. Z njim preverimo, ali programi dosegajo cilje, pridobimo oceno in priporočila, kako programe ali politike še izpopolniti in seznanjamo javnost glede dosežkov javne porabe na področju regionalnega razvoja.

Operativni programi so predmet:

  • predhodnega vrednotenja, kjer neodvisni evalvator poda oceno in priporočila na vprašanje, ali bomo sredstva uporabili smotrno,
  • vmesnih vrednotenj, kjer nam neodvisni strokovnjak poda odgovor na vprašanje, ali sredstva porabljamo smotrno, in poda priporočila za izboljšave, ter
  • končnega vrednotenja, ki ga izvede Evropska komisija in ki poda strateško sliko glede doseganja ciljev na najvišjem nivoju.

Preglednica: Faze spremljanja programov

Življenjski ciklus politike
 Vrednotenje Namen
Programiranje

Izpopolnjevanje
Predhodno ali ex-ante
vrednotenje
Bomo sredstva
uporabili smotrno?
Izvajanje

Izpopolnjevanje
Vmesno ali mid-term
vrednotenje / on-going
 vrednotenje
Ali sredstva
uporabljamo smotrno?
Korekcija strategij/politik
Končno ali ex-post
vrednotenje Lahko tudi pred
koncem programskega
obdobja kot dopolnitev
ex-ante
Smo sredstva
uporabili smotrno?

V skladu s smernicami Evropske komisije so bili pripravljeni tudi načrti vrednotenj za posamezni operativni program. Smernice je izdala Evropska komisija za oblikovanje sprotnega, t.i. on-going vrednotenja, ki z neposrednimi odzivi na odstopanja predstavlja uporabnejšo vrednost izvedenih vrednotenj.

Poleg smernic je Evropska komisija izvedla tudi strateška vrednotenja.

 

Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani