S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Skladi  /  Primeri dobrih praks  /  Kohezijski sklad  /  S sredstvi EU do boljše pitne vode na Goriškem (2007-2013)

S sredstvi EU do boljše pitne vode na Goriškem (2007-2013)

Akcije dokumenta
 

Zaradi specifične lege mesta Ajdovščina kot tudi zaradi razgibanosti kraškega terena so se zelo pogosto pojavljale težave z oskrbo tamkajšnjega prebivalstva s pitno vodo. S poseljevanjem pobočij nad mestom pa so se težave še povečale. Z namenom dolgoročne rešitve omenjenih težav je občina Ajdovščina pripravila projekt Vodooskrba Trnovsko Banjške planote, ki je bil sofinanciran tudi s sredstvi Evropske unije.

Evropska komisija je odločbo za omenjeni projekt izdala novembra 2001. Projekt, vreden dobrih 6 milijonov evrov, je EU sofinancirala v višini 2,5 milijona evrov, in sicer v okviru predpristopne pomoči (ISPA).

Projekt je bil razdeljen na dva sklopa, izvajal pa se je na okoljsko občutljivem kraškem območju, kjer je zaradi kraške konfiguracije terena ogrožena tako kakovost kot količina pitne vode, še zlasti v sušnem obdobju. Prvi sklop, ki je bil končan aprila 2004, se je nanašal na vodooskrbo, drugi pa na odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Ta del projekta je bil končan septembra 2005.

V okviru prvega sklopa – vodooskrbe – je bil dokončan vodovod po Gori, ki je bil tudi najpomembnejši del investicije. Poleg tega pa je bil z izgradnjo novega vodohrana za Ajdovščino obnovljen in dograjen vodovod Hubelj, obnovljene so bile glavne vodovodne linije med izvirom Hubelj in naseljem Lokavec, na novo pa je bil zgrajen tudi vodohran in vodovod po Dolgi Poljani. V prvem sklopu je bilo tako skupaj zgrajenih približno 40 km novih vodovodnih linij ter za 900 m3 novih vodohranov.

Izgradnja približno 9 km novih kanalizacijskih kanalov kot tudi treh črpališč ter čistilne naprave za naselje Col in okoliške vasi z zmogljivostjo 500 populacijskih enot (PE), pa so rezultati uresničitve drugega sklopa projekta, ki se nanaša na čiščenje in odvajanje odpadnih voda. Osrednji namen tega sklopa projekta je bila zaščita vodnih virov. S to naložbjo se je približno 3500 prebivalcev ajdovske občine, ki proizvedejo 166.000 m3  odpadnih voda, priključilo na čistilno napravo.

V okviru programskega obdobja 2007-2013 pa je občina Ajdovščina v sodelovanju še s tremi občinami – mestno občino Nova Gorico ter občinama Brda in Renče-Vogrsko -  vključena v izvajanje projekta »Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo na območju Trnovsko-Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline«.

Omenjeni projekt, katerega skupna vrednost je ocenjena na 37,3 milijona evrov, bo v višini 18,2 milijona evrov sofinanciran iz Kohezijskega sklada. Preostali znesek pa bo financiran iz državnega in občinskih proračunov.

Do marca 2012, ko naj bi bil projekta končan, bo zgrajena čistilna naprava za pitno vodo Hubelj, posodobljeni bosta vodarna in čistilna naprava za pitno vodo Mrzlek, obnovljenih ali na novo zgrajenih pa bo tudi približno 75 kilometrov cevovodov  ter 11,5 kilometra kanalizacijskega sistema.

 

Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani