S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Skladi  /  Primeri dobrih praks  /  Kohezijski sklad  /  Z evropskimi sredstvi do čistejše Savinje (2007-2013)

Z evropskimi sredstvi do čistejše Savinje (2007-2013)

Akcije dokumenta
Foto: SVLR in arhiv upravičenca 

Skupina projektov bo poleg izboljšanja zdravja in življenjskega standarda prebivalcev v omenjenih občinah prispevala tudi k izboljšanju gospodarske infrastrukture in bivalnega okolja. Bistveno bo prispevala tudi k zaščiti naravnih virov, ki so osnova za razvoj in konkurenčno prednost turizma kot tudi prehrambenega ter kmetijskega sektorja v regiji, in nenazadnje tudi k bolj usklajenemu razvoju regije.

»Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje« je projekt, za katerega je bila izdana prva odločba za črpanje sredstev iz Kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007-2013. Omenjena skupina projektov, s skupno ocenjeno vrednostjo dobrih 30 milijonov evrov, bo sofinancirana iz Kohezijskega sklada, in sicer v višini dobrih 15,1 milijona evrov.

V izvajanje omenjene skupine projektov, ki naj bi se predvidoma končalo sredi leta 2010, je vključenih dvanajst občin na povodju reke Savinje, in sicer poleg mestne občine Celje tudi občine Žalec, Prebold, Polzela, Braslovče, Šentjur, Laško, Dobrna, Štore, Vojnik, Rečica ob Savinji in Šmartno ob Paki. Zgrajene bodo tri čistilne naprave, in sicer v Kasazah, Šentjurju in Dobrni  kot tudi 48.904 metrov novega kanalizacijskega sistema.

Z naložbami omenjenih občin v okolje se tako nadaljuje skrb za čistejšo Savinjo. Leta 2001 je Slovenija – takrat še kot kandidatka za članstvo v EU – z Evropsko komisijo podpisala finančni memorandum o sofinanciranju nekaj več kot 18 milijonov evrov vrednega projekta izgradnje Centralne čistilne naprave Celje. Izgradnja omenjene čistilne naprave, ki je začela obratovati aprila 2004, je bila v višini 8,4 milijona evrov sofinancirana iz programa ISPA.

Osrednji cilj je bil izboljšati kakovost reke Savinje na odseku od Celja do Zidanega Mosta in s tem tudi kakovost reke Save pod Zidanim Mostom. Reka Savinja, ki teče skozi Celje, je bila pred začetkom delovanja čistilne naprave obremenjena zaradi dotoka komunalnih in tehnoloških odpadnih vod. Le-te so Savinjo kot tudi druge vodotoke tako onesnažile,  da niso bile ogrožene samo živali  in rastline, pač pa tudi človek.

Oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda neposredno vplivajo na kakovost življenja in bivanja prebivalcev na območju Celja. Zato je bila čistilna naprava  eden izmed najpomembnejših razvojnih projektov Mestne občine Celje v minulem obdobju. Celoten  projekt od priprave do izvedbe pa je občina zaupala javnemu podjetju Vodovod – kanalizacija Celje.

Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani