S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Skladi  /  Primeri dobrih praks  /  Evropski socialni sklad  /  Center vseživljenjskega učenja Gorenjska (CVŽU) (2007-2013)

Center vseživljenjskega učenja Gorenjska (CVŽU) (2007-2013)

Akcije dokumenta
 

Vseživljenjsko učenje je danes prepoznano kot pomemben instrument za osebni in profesionalni razvoj posameznika. Številne domače in tuje primerljive analize kažejo, da v Sloveniji še nismo dovolj uspešni pri zagotavljanju pogojev za udeležbo vseh prebivalcev v procesu vseživljenjskega učenja. Še zlasti socialno izključene kategorije prebivalcev nimajo dostopa do stalnega vseživljenjskega učenja in izobraževanja, s čimer se njihov že tako slab položaj v socialnem in ekonomskem življenju še slabša.

CVŽU Gorenjska je petletni projekt, katerega glavni namen je vzpodbujanje in povečevanje vključevanja prebivalcev Gorenjske v vseživljenjsko učenje. Projekt se financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport, njegova vrednost je 1.151.285 EUR.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, vodi ga Ljudska univerza Jesenice. V konzorcij je vključenih še deset partnerjev iz območja celotne Gorenjske, katerih dejavnost je vezana na izobraževanje in vseživljenjsko učenje odraslih.

Projekt CVŽU Gorenjska ima naslednje cilje:

 • vključiti  čim večje število prebivalcev regije v oblike vseživljenjskega učenja,
 • povečevati zaposljivost prebivalstva, oblikovanje identitete znotraj Slovenije, fleksibilnosti v razmišljanju in povezano socialno skupnost;
 • zagotavljati dostop do svetovanja in informiranja s področja izobraževanja in učenja čim širšemu krogu prebivalcev regije;
 • zagotavljati dostop do organiziranega neformalnega učenja in s tem povečevati ustrezno materialno in strokovno podprte udeležbe prebivalcev v vseživljenjskem učenju;
 • razvijati in zagotavljati dostop do novih inovativnih oblik in gradiv za učenje in poučevanje kot je e-učenje in mešano učenje, usklajenih s sodobnim načinom življenja, potrebami trga dela  in osebnega razvoja posameznika;
 • promovirati vseživljenjsko učenje, ki širi prepoznavnost pomena in novih možnosti, ki jih stalna vključenost v tovrstne aktivnosti posamezniku in družbi zagotavlja;
 • povezovati potrebe uporabnikov s potrebami trga dela in razvojnimi usmeritvami regije.

Projekt CVŽU Gorenjska je razdeljen na tri osnovne dejavnosti, in sicer na izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja, zagotavljanje delovanja točk vseživljenjskega učenja (TVŽU) ter vzdrževanja portala znanja in promocijo vseživljenjskega učenja.

 1. Informativno-svetovalna dejavnost je namenjena zagotavljanju dostopa do svetovanja in informiranja s področja izobraževanja in učenja. Na sedežu Svetovalnega središča Gorenjska na Jesenicah so v letu 2008 zabeležili 870 strank, večinoma so se informirali in posvetovali glede tečajev tujih jezikov, tečajev  IKT in ostalih oblik neformalnega učenja. Svetovalno središče Gorenjska deluje še na enajstih lokacijah, in sicer v Kranju, Škofji Loki, Tržiču, Radovljici, Naklu, Kranjski gori in na Bledu. Na teh lokacijah so v letu 2008 zabeležili 370 strank, ki so potrebovale informacije in nasvete v zvezi z vključevanjem v različne oblike formalnega izobraževanja in neformalnega učenja. Osebam, ki se zaradi invalidnosti, osebnostnih ali kakršnih koli drugih težav težje vključujejo v izobraževanje in učenje pa je v pomoč  mobilna svetovalna služba.
 2. Delovanje točk VŽU je namenjeno povečevanju vključenosti prebivalstva v različne oblike neformalnega učenja. Točke VŽU so namenjene vsem Gorenjcem, še posebej pa ranljivim ciljnim skupinam. Delujejo predvsem na geografsko in socialno odmaknjenih območjih. V letu 2008 je bilo vzpostavljenih 20 TVŽU v različnih krajih širom Gorenjske. Vsebine na točkah so zelo raznolike povezane s potrebami udeležencev na posamezni točki. V obdobju september – december 2008 so udeleženci na točkah pridobivali predvsem znanja s področja računalniško-informacijske tehnologije, tujih jezikov in kreativnosti. TVŽU so začele delovati v septembru 2008 in do konca leta krepko prekosile načrtovano število 200 udeležencev, saj se jih je poslužilo kar 1767. TVŽU so praktično takoj polno zaživele, večinoma so prosta mesta zapolnjena za več mesecev vnaprej, zato se oblikujejo čakalne liste.
 3. Portal znanja CVŽU Gorenjska deluje na naslovu: http://ucenje.cvzu-gorenjske.si in je namenjen obveščanju in informiranju prebivalcev Gorenjske o storivah, ki jih nudi CVŽU. Objavljeni so podatki o urniku in lokacijah delovanja Svetovalnega središča Gorenjska. Udeleženci lahko najdejo informacije o tem  kaj in kdaj se dogaja na posamezni TVŽU. Prav tako pa so objavljene tudi zanimivosti in utrinke s posamezne delavnice.

V e-učilnici je uporabnikom na voljo več e-gradiv z različnih vsebinskih področij, ki so namenjena samostojenemu učenju.

Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

 • informacij je preveč
 • informacij je ravno prav
 • informacije so pomankljive
 • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani