S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Skladi  /  Primeri dobrih praks  /  Evropski socialni sklad  /  Center ponovne uporabe v Rogaški Slatini - prvo socialno podjetje v Sloveniji

Center ponovne uporabe v Rogaški Slatini - prvo socialno podjetje v Sloveniji

Akcije dokumenta

Center ponovne uporabe od imetnikov odpelje ter pripravi za ponovno uporabo izdelke, ki so še funkcionalno uporabni, a so za nekoga odvečno blago. Bistvo ponovne uporabe je namreč v nadaljnji uporabi materialov in surovin, ki brez dragih postopkov zopet postanejo uporabni. Hkrati ponovna uporaba neposredno prispeva k zmanjšanjem nastajanju odpadkov in izdelkom podaljša življenjsko dobo, da ne bi prehitro končali na odlagališču. To vključuje tako računalniško opremo, pohištvo, neuporabne zaloge, različno blago z napako in gospodinjske aparate, kot tudi igrače, športno in otroško opremo, opremo za dom, knjige ter drugo. V prvem tovrstnem centru v Sloveniji, ki obratuje od leta 2010 v sklopu zbirnega centra OKP (Javno podjetje za komunalne storitve), so v lanskem letu skupno prenovili 6.250 m3 različnih predmetov.

Raziskava je pokazala, da vsak posameznik razpolaga z vsaj 5 kg še uporabnih izdelkov na leto, ki so doslej končali med odvrženimi odpadki na prepolnih odlagališčih. V Centru ponovne uporabe take izdelke prenovijo, obnovijo, demontirajo in pripravijo za vnovično uporabo. Center je namenjen tako tistim, ki želijo prinesti še uporabne izdelke, kot tistem, ki želijo prenovljene izdelke po simbolični ceni kupiti. Zelena cena prikazuje dejanske prihranke na račun okolja in ima okoljsko-ozaveščevalni pomen, saj se danes nihče ne vpraša, koliko surovin, vode, energije in emisij je potrebnih za nov izdelek. Z odmetavanjem še uporabnih izdelkov odmetavamo surovine, trošimo energijo, vodo in onesnažujemo. Center ima tako pomemben učinek na širšo javnost v okoljskem osveščanju in širjenju zavedanja, da je planet omejen z viri. 

Poleg tega pomembno prispeva k ustvarjanju lokalnih delovnih mest in možnosti za usposabljanje ter promocija obrtnih poklicev, ki so v Sloveniji že skoraj izumrli. Center namreč usposablja in zaposluje osebe iz ranljivih ciljnih skupin, pred kratkim pa je postal prvo socialno podjetje v Sloveniji.

Konzorcij podjetij Okoljsko raziskovalni zavod Slovenske Konjice (ORZ) in Tehnološki center za aplikativno ekologijo, d. o. o., v Celju (EKO-TCE) je leta 2009 uspešno kandidiral s projektom Center ponovne uporabe na Javnem razpisu za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in pridobil 249.000 evrov sredstev Evropskega socialnega sklada. Vprojektnem obdobju dveh let je poleg vzpostavitve Centra ponovne uporabe usposobil 10 oseb iz ranljivih skupin in zaposlil 3 težje zaposljive osebe.

 

 

Učinki centra ponovne uporabe

Na področju okolja:
-    preprečimo, da se še uporabni izdelki odložijo na odlagališče oz. podaljšamo čas, ko posamezen izdelek postane odpadek,
-    zmanjšamo negativen vpliv posameznega izdelka na okolje in ohranjamo dragocene naravne vire,
-    zmanjšamo potrebo po novih proizvodih in s tem potrošnjo novih naravnih virov,
-    popravilo izdelka in njegova ponovna uporaba porabita manj energije in naravnih virov v primerjavi z reciklažo,
-    udejanjamo trajnostno rabo naravnih virov ter zmanjšujemo onesnaževanje vode in zraka (vključno s toplogrednimi plini).

Na socialnem področju:
-    z zaposlovanjem marginalnih skupin delavcev pomagamo pri njihovem ponovnem vključevanju v družbo in omogočimo inovatorjem ter raziskovalcem, da udejanjijo svoje ekološke inovacije v praksi;
-    proizvodi Centra ponovne uporabe so cenovno dostopni vsakomur in omogočajo, da si osnovne gospodinjske potrebščine kupijo tudi ljudje z najnižjim osebnim dohodkom.

Na ekonomskem področju:
-    zmanjšujemo (strukturno) brezposelnost,
-    iz odpadkov ustvarimo uporabne dobrine in nova delovna mesta,
-    povečujemo ekonomski in socialni razvoj regije,
-    promoviramo ponovno uporabo,
-    varčujemo odlagališčni prostor, ki postaja vse dražji,
-    udejanjamo evropsko in nacionalno zakonodajo na področju odpadkov,
-    z razvojem novih okoljskih storitev in zelenih tehnologij prispevamo k evropski dodani vrednosti in večanju konkurenčnosti.


V sklopu projekta USE – REUSE, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in ga vodi Okoljsko raziskovalni zavod s partnerji in pridruženimi partnerji, se izvaja aktivnost vzpostavitve pogojev za delovanje novih centrov ponovne uporabe pri pridruženih partnerjih z zelenimi delovnimi mesti. Konzorcij usposablja 12 težje zaposljivih oseb in že prihodnji mesec bodo zaposlili 6 težje zaposljivih kandidatk, ki so tudi ciljna skupina.Vseh šest novo zaposlenih promotork ponovne uporabe bo delo izvajalo pri pridruženih partnerjih, s čimer bodo imele zagotovljeno strokovno pomoč pri vzpostavljanju centrov ponovne uporabe v lokalnih okoljih. Zaradi mednarodnega povezovanja v mrežo tovrstnih centrov, je konzorcij minulo leto pripravil vso potrebno dokumentacijo za vključitev v RREUSE mrežo s sedežem v Belgiji.

 

CPU1CPU 2

 

 

 

 

 

Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani