S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Skladi  /  Primeri dobrih praks  /  Evropski socialni sklad  /  MULTIFUNKCIONALNO POHIŠTVO – INOVATIVNE PRODUKTNE ENOTE BIVANJSKIH PROSTOROV PRIHODNOSTI

MULTIFUNKCIONALNO POHIŠTVO – INOVATIVNE PRODUKTNE ENOTE BIVANJSKIH PROSTOROV PRIHODNOSTI

Akcije dokumenta

Namen projekta je raziskati, razviti in prototipno izdelati tehnološko napreden, inovativen, visoko kvaliteten in okolju prijazen izdelek: »Multifunkcionalno pohištvo – inovativne produktne enote bivanjskih prostorov prihodnosti«, s končnim ciljem opremljanja »aktivnih in inteligentnih hiš/bivanjskih prostorov« ter konkurenčnejšim nastopom na trgih EU in na tujih trgih. Da bi lahko to dosegli, je treba raziskati in razviti nove konstrukcijsko-oblikovne rešitve, nadgraditi in prilagoditi tehnološke proizvodne procese ter razviti in vpeljati nove napredne materiale.

Obseg in zapletenost ciljnega izdelka oziroma kompleksnega sistema presega zmožnosti enega podjetja, zato so svoje RR in proizvodne zmožnosti združili BREST (nosilec projekta), TOM, SVEA, KOLPA in SILVAPRODUKT, torej gonilna podjetja slovenske pohištvene industrije na področju raziskav in razvoja. Kompleksnost izdelka zahteva intenzivno podporo inštitucij znanja in raziskav s področja lesarstva, tekstilne tehnologije, kemijskega inženirstva, strojegradnje, informacijske tehnologije in elektronike ter avtomatizacije. V podporo produktni iniciativi na ravni industrijskih raziskav se oblikuje tudi partnerstvo med tehnološkimi platformami SGLTP, SGTP, NaMAT in NESSI. 

 

Projekt obravnava in rešuje problematiko nefleksibilnosti notranje bivanjske opreme, ki je že sedaj z vidika končnega uporabnika statična. Uporabnik namreč ne more po želji oziroma potrebi z opremo spreminjati same namembnosti prostora. Multifunkcionalna notranja oprema (pohištvo) pa omogoča uporabniku hitro spremembo namembnosti bivalnega prostora z izdelki, ki se konceptualno in konstrukcijsko-oblikovno skladajo. Izziv kako povečati fleksibilnost in odzivnost notranje opreme na nove koncepte »inteligentnih hiš« in spremenjenih življenjskih navad pa bo postal s časom še izrazitejši, tako da bo treba najti rešitve, kako »inteligentno pohištvo« povezati z »inteligentno hišo« v enovit in koherenten sistem.

 

Sama problematika novih bivanjskih prostorov predstavlja za podjetja, ki so udeležena v projektu, priložnost za temeljito prenovo tehnoloških procesov in posodobitev proizvodenj. Sinergijski učinki projektnega sodelovanja petih eminentnih podjetij se bodo odražali v obliki doseganja konkurenčne prednosti preko:

·         dviga produktivnosti,

·         znižanja stroškov,

·         višje kakovosti in prepoznavnosti izdelkov,

·         doseganja  okoljskih standardov,

·         zmožnosti prodaje v višjih cenovnih razredih,

·         doseganja visoke BDV po zaposlenemu,

·         zmožnosti novega zaposlovanja in nazadnje, vendar kar je najpomembnejše

·         uveljavitvi RR skupin in mladih izobražencev v podjetniškem delu.

 

Za udeležena podjetja slovenske pohištvene industrije predstavlja problematika, ki jo rešujejo, priložnost, da dvignejo tehnološko zahtevnost izdelkov in procesov na bistveno višjo raven in ovržejo stereotip o neperspektivnosti panoge. Da je projekt zanimiv in izvedljiv, kaže tudi izredno zanimanje strateških partnerjev (npr. IKEA) o končnih rezultatih in možnostih komercializacije.    

 

Ključni projektni cilji so: kakovosten več-plastno uporaben izdelek; razvoj novih konstrukcijsko-oblikovnih rešitev; razvoj novih »inteligentnih« materialov; eko-komponenta in trajnostni razvoj in uveljavitev RR dela s podporo znanosti.

 

Sam izdelek mora biti široko uporabljiv, ne samo za opremljanje bivalnih prostorov, ampak tudi za objekte drugega namena (zdravstvo, šolstvo, šport, socialno varstvo itd.). Nove konstrukcijsko-oblikovne rešitve so izredno pomembne, saj z njimi dosežemo multifunkcionalnost in fleksibilnost. Odražajo se z inovacijami, ki krepijo konstrukcijsko trdnost, sestavljivost/razstavljivost in tudi odpornost na mehanske in druge dejavnike. Novi »inteligentni« materiali (nano in modifikacija celične strukture naravnega polimera) so osnovni gradniki konstrukcijsko-oblikovnih rešitev in dajejo izdelku do sedaj še neslutene zmožnosti, predvsem z vidika regeneracije, samočistilnosti, odpornosti, energetske varčnosti, estetskega učinka itd. Eko-komponenta se odraža ne eni strani z visoko stopnjo izrabe (ponovne rabe) vode in energije pri uporabi izdelka, na drugi strani pa z zmožnostjo hitre in enostavne razgradnje izdelka ter njegove uporabe v energetske in druge namene. Pomemben projektni cilj je vzpostaviti aktivno partnerstvo med RR skupinami v podjetjih in v inštitucijah znanja in raziskav ter tako povečati prenos znanja in rešitev v prakso.

 

Projekt se je sofinanciral v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Javni razpis za neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte - RIP 09. Celotna vrednost projekta je 7.585.982 EUR, od tega je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj sofinanciranih 3.110.825 EUR (EU del in SLO del).

 

 

Projekt je v lanskem letu kandidiral tudi za nagrado Evropske komisije za inovativne projekte RegioStars Award.

 

brest1

brest2

 

Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani