S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Skladi  /  Primeri dobrih praks  /  Evropski socialni sklad  /  Projekt Bošnjaki med nami – usposabljanje za sožitje kultur (2007-2013)

Projekt Bošnjaki med nami – usposabljanje za sožitje kultur (2007-2013)

Akcije dokumenta
 

Krovni projekt je bil letni festival Bošnjakov. Gre za povsem inovativen in nov program, ki prispeva k profesionalizaciji in dvigu ravni tako imenovanih »etničnih« dejavnosti, z izmenjavo filozofske misli, prevodne proze in poezije in zavedanja kulturnih razlik in podobnosti s pomočjo okroglih miz, predavanj, filmov, izmenjave pesnikov in pisateljev ter glasbenih prireditev. Namenjeni so širši izobraženi slovenski publiki in predstavljajo bošnjaško manjšino tudi kot intelektualno zanimivo skupino.

V okviru javnega razpisa za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti, je bil kot eden izmed upravičencev izbran tudi Kulturno-izobraževalni zavod Averroes iz Ljubljane. Razpis je v okviru Evropskega socialnega sklada pripravilo Ministrstvo za kulturo. Zavod Averroes se ukvarja predvsem s kulturno-izobraževalnimi projekti, katerih namen je zbliževati in spoznavati ter širši javnosti približevati različne kulture na Slovenskem. Od konca leta 2008 do konca leta 2009 so izvajali projekt Bošnjaki med nami – usposabljanje za sožitje kultur, za katerega so pridobili 78.523,04 EUR sredstev.

Ciljna skupina projekta so bili Bošnjaki. V Slovenijo so večinoma prišli v sedemdesetih letih kot ekonomska emigracija. Ne glede na to, ali so ohranili versko prepričanje ali ne, in ne glede na to, da v tej generaciji številni med njimi govorijo predvsem slovensko in so tako pravnoformalno kot po pripadnosti tudi Slovenci, pa jih družijo kulturne navade. Te so na primer posebna hrana, močnejše družinske vezi, šege ob rojstvu, poroki in smrti, zgodovina, zavest pripadnosti in jezik, ki se še vedno uporablja v družini. Slednje je dodano bogastvo, vendar pomeni pomanjkljivo znanje Slovenščine in s tem slabšo zaposljivost na višji ravni. Videti je, kot da so Bošnjaki odlično integrirani, vendar Slovenci ne vedo skoraj ničesar o njihovi kulturi, oni pa v resnici premalo o slovenski, kar ustvarja nepotrebno napetost.

S projektom Bošnjaki med nami – usposabljanje za sožitje kultur se zavod Averroes loteva preseganja značilne zaprtosti Bošnjakov in načenja vprašanje ciljne usposobljenosti na področju višjih oblik kulture in s tem boljše zaposljivosti. Posledica bo večja samozavest in usposobljenost manjšine, prenos znanja, izmenjava kulturnih vrednot in višja zaposljivost.

V dobrem letu trajanja projekta so zaposlili in usposobili menedžerja kulturnih dogodkov, usposobili še šest organizatorjev kulturnih prireditev ter uspešno izvedli letni festival Bošnjakov »Zlate lilije«.

Projekt Bošnjaki med nami – usposabljanje za sožitje kultur delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.3 »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.

Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani