S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Skladi  /  Primeri dobrih praks  /  Evropski sklad za regionalni razvoj  /  CELOVITA PRENOVA GLAVNEGA TRGA V LJUTOMERU (2007-2013)

CELOVITA PRENOVA GLAVNEGA TRGA V LJUTOMERU (2007-2013)

Akcije dokumenta
 

V okviru prenove Glavnega trga je bil v celoti zgrajen nov kanalizacijski sistem, zgrajeno je bilo novo vodovodno omrežje, vključno z novimi hišnimi priključki, izvedeno je bilo restavriranje Marijinega znamenja, nameščeni so bili montažni mobilni kioski, parkirna avtomatika, na novo je bil urejen spomenik NOV, zgrajena fontana, urejena je bila aleja velikanov ter nova osvetlitev trga ter ulic. Tlakovanje osrednjega dela je bilo izvedeno iz kamna pohorski tonalit ter rdeči porfir, ostale površine pa s tlakovci.

Glavni trg leži v središču mestne aglomeracije Ljutomera in predstavlja njeno osrednjo urbano površino, s svojo velikostjo pa kaže na ambicioznost obdobja, v katerem je nastal. Danes se zdi, da je grajen bolj v merilu krajine kot mesta in je rahlo nepravilne oblike, podoben pravokotniku, vendar pa je kljub kvalitetnim nastavkom kazal Glavni trg dokaj klavrno podobo.

Projektna ureditev celovite prenove trga je temeljila na dveh osnovnih konceptualnih zamislih: vzpostavitvi osrednje prazne trške površine in formiranju prostorske napetosti v vzdolžni smeri trga. Občina Ljutomer je z deli pričela v začetku meseca septembra 2007, ko je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem del, SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in gradbeništvo d.o.o. Dela so bila zaključena 30. aprila 2008.

Na območju Glavnega trga v Ljutomeru je nameščenih pet kioskov, v katerih se izvajajo informacijska, gostinska ter prodajna dejavnost. Promet skozi Glavni trg poteka enosmerno, reguliran je z dvižnima zapornicama, urejenih je 42 parkirišč.

Rezultati prenove Glavnega trga v Ljutomeru se kažejo v poudarku kulturno zgodovinske pomembnosti centra kraja. Obnovljena komunalna infrastruktura vsekakor pomeni izboljšanje kvalitete bivanja v centru in poveča možnosti tako ekonomskega in turističnega razvoja kraja. Z novo podobo trga je omogočena izvedba različnih prireditev, z delno izključitvijo prometa iz centra pa tudi nemoteno zadrževanje na območju Glavnega trga, tako domačinov vseh starosti kot tudi turistov. Z ureditvijo parkirišč severno od Glavnega trga (tržnica in avtobusna postaja) pa smo poskrbeli, da bodo obiskovalci centra v radiu dvesto metrov dosegli vse pomembne točke.

Vrednost izvedenih del znaša 2.089.081 EUR , od tega znaša sofinanciranje s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko na podlagi prijave na Prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«,  v višini 1.231.333 EUR, razliko v višini 857.748 EUR je zagotovila Občine Ljutomer.

  Leto 2007 Leto 2008 SKUPAJ
SVLR 339.555,45 891.777,55 1.231.333
Občina Ljutomer 177.494,77 680.253,23 857.748
SKUPAJ
517.050,22 1.572.030,78 2.089.08
Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani