S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Skladi  /  Primeri dobrih praks  /  Evropski sklad za regionalni razvoj  /  MREŽNI INKUBATOR V ZASAVJU (2007-2013)

MREŽNI INKUBATOR V ZASAVJU (2007-2013)

Akcije dokumenta
 

Osnovni namen investicije je bil postavitev podjetniškega inkubatorja v občinah Hrastnik in Trbovlje ter nadgradnja obstoječega inkubatorja v občini Zagorje. Obravnavana investicija zajema novogradnjo podjetniškega inkubatorja Hrastnik, ki je zgrajen v obrtno-poslovni coni Boben v Hrastniku ter novogradnjo podjetniškega inkubatorja Trbovlje, ki je zgrajen v obrtno-industrijski coni Nasipi. Izvajala so se gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter nakup in vgradnja opreme.

Regionalni center za razvoj d.o.o. je bil na prvem javnem razpisu za prednostno usmeritev »regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«, uspešen z operacijo Mrežni inkubator v Zasavju. Z vrednostjo 1,4 mio € je bila to največja med izbranimi zasavskimi operacijami. Za njegovo uresničitev je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 85% sredstev. Operacijo so sofinancirale tudi zasavske občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje. Načrtovani obseg sredstev za investicijo je 1.407.232,00 €. Višina predvidenih upravičenih stroškov operacije znaša 1.172.693,00 €. Okvirna vrednost sofinanciranja predstavlja 85% upravičenih stroškov, kar znaša 996.789,00 €. Realizirani obseg sredstev znaša 996.704,05 €.

Operacija je obsegala gradnjo oziroma dokončno ureditev podjetniških inkubatorjev v vseh treh zasavskih občinah. V operacijo so bila vključena gradbena in obrtniška dela, stroški zunanjega urejanja objektov in okolice, nakup in montaža pohištva, strokovni nadzor in stroški informiranja.

V Trbovljah je bil na območju obrtno-industrijske cone Nasipi zgrajen nov objekt, enoladijska montažna hala pravokotne oblike. V inkubatorju je sedem pisarniških prostorov, trije proizvodni prostori ter sejna soba, ki sprejme 15 ljudi. Prostori so namenjeni proizvodnim in storitvenim dejavnostim. Vključeni so trije novi inkubiranci.

V Hrastniku je končana gradnja objekta v obrtno-poslovni coni Ob Bobnu. Podjetniki imajo na razpolago pet pisarniških prostorov, proizvodni prostor in predavalnico, ki sprejme 50 ljudi. Prostori so namenjeni proizvodnim in storitvenim dejavnostim. V inkubator so vključena tri nova podjetja.

V Zagorju je bila predmet investicije ureditev 2.765 m2 bruto površin okolice s parkirišči pri že obstoječem inkubatorju. Objekt se nahaja v industrijsko-obrtni coni Toplice, v njem pa je potrebam inkubatorja namenjenih 640 m2 površin za storitvene dejavnosti. Podjetnikom je na voljo amfiteatralna predavalnica za 100 ljudi, velika sejna soba, ki sprejme do 50 ljudi, ter mala sejna soba za 20 ljudi.

Zasedenost inkubatorjev Hrastnik in Trbovlje je 83%. Doslej je bilo v podjetniški inkubator vključenih 34 podjetij, ki jim je RCR zagotavljal ustrezne prostorske pogoje ter opremo, različna svetovanja in usposabljanja, pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, administrativne storitve.

Visoka zasedenost prostorov priča, da je mrežni inkubator v Zasavju pomemben instrument razvoja podjetništva, ki poleg tega, da omogoča delovanje in rast v inkubator vključenim novim mladim podjetjem, posredno vpliva tudi na število delovnih mest v regiji.

Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani