S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Obveščanje javnosti  /  Novice evropskih skladov  /  Aktualne novice  /  Evropska sredstva za univerzitetni kampus Livade

Evropska sredstva za univerzitetni kampus Livade

 

Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad je potrdila projekt »Novogradnja univerzitetnega kampusa Livade I. faza: Stavba “A” (Nakup raziskovalne opreme - Center mediteranskih kultur)«, s katerim se bo dvignila tehnološka raven eksperimentalno raziskovalnega in izobraževalnega dela. Za naložbo v vrednosti slabega 1,9 milijona evrov, bo skoraj 1,6 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Nakup nove visoko-tehnološke raziskovalne opreme bo zagotavljal osnovne pogoje za razvoj novih tehnologij ter še tesnejše sodelovanje med raziskovalno sfero in uporabniki znanja, s čimer se bo še bolj krepil prenos znanj iz akademske sfere v javni, profitni in neprofitni sektor ter spodbujal interdisciplinarni pristop raziskovanja. Poleg boljše organiziranosti in kakovosti laboratorijskega dela bo s pomočjo nove opreme mogoče posodobiti nekatere obstoječe preiskovalne metode in uvesti nekatere nove metode, kar bo vplivalo na dvig kakovosti znanstveno-raziskovalnih dosežkov, izboljšalo podporno okolje za gospodarstvo in izobraževanje ter s tem pripomoglo h konkurenčnejšemu gospodarstvu.
S pomočjo nove opreme bo Stavba A, ki spada pod kompleks Univezitetnega kampusa Livade Univerze na Primorskem (Università del Litorale), predstavljala edinstveno infrastrukturo na območju Južne Primorske. Ima strateško lego na stičišču Slovenije, Italije in Hrvaške, s potencialom, da postane osrednji in referenčni center za biološke in agronomske znanosti v severnem Jadranu. Cilj projekta je namreč prispevati k ohranitvi biotske raznovrstnosti čezmejnega prostora in izboljšati varstvo okolja. Načrtovane strategije obsegajo neposredne ukrepe za zaščito biotske raznovrstnosti, vključujejo pa tudi pobude za zmanjšanje vplivov na okolje, posebno na področju kmetijstva (v oljkarstvu in vinogradništvu).
Celotna aktivna raziskovalna oprema bo na enotnem mestu združevala raziskovalno-razvojne aktivnosti na področjih upravljanja talnih ekosistemov in vodnih virov, integrirane zaščite rastlin v Sredozemlju, ekološko in trajnostno kmetijstvo na območju Sredozemlja, biodiverzitete, delovanje čezmejnih mrež za varstvo rastlin, meteoroloških podatkov in mrež za biotsko raznovrstnost ter zavarovana območja, skupno izrabljanje raziskovalnih in prostorskih kapacitet v čezmejnem prostoru in na širšem območju Sredozemlja ter dejavnosti usposabljanja in izobraževanja ter širjenje znanstvenih in tehnoloških znanj.
Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

Akcije dokumenta
Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani