S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Obveščanje javnosti  /  Novice evropskih skladov  /  Aktualne novice  /  Ustanovna seja odbora za spremljanje Operativnega programa

Ustanovna seja odbora za spremljanje Operativnega programa

Brdo pri Kranju, 25. marec – Na svoji prvi redni seji se je sestal Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Uredba o izvajanju dela uredbe (EU) o skupnih in splošnih določbah o skladih za podporo v okviru kohezijske politike Unije (Ur. list RS, št. 13/15 dne 27.2.2015) določa pristojni organ, to je Odbor za spremljanje, za izvajanje 47. člena Splošne uredbe (Uredba (EU) št. 1303/2013). Skladno z navedenim členom mora država članica najkasneje tri mesece po prejemu sklepa Evropske komisije o sprejetju Operativnega programa ustanoviti Odbor za spremljanje. Ker ima Slovenija v obdobju 2014–2020 en operativni program, je bil z uredbo ustanovljen en Odbor za spremljanje.

V Odbor za spremljanje so imenovani člani kot predstavniki ministrstev, službe in uradov, gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in področja enakosti, invalidskih organizacij, lokalnih skupnosti, predstavniki urbanega razvoja in svetov regij, ki imajo glasovalno pravico; predstavniki Evropske komisije sodelujejo v svetovalni vlogi in nimajo glasovalne pravice. S sodelovanjem v Odboru za spremljanje bodo partnerji, skladno z Evropskim kodeksom partnerstva, aktivno vključeni v izvajanje, spremljanje in vrednotenje Operativnega programa.

Na prvi seji je Odbor za spremljanje potrdil PoslovnikOdbora za spremljanje, ki podrobneje ureja organizacijo in način delovanja Odbora za spremljanje, se seznanil z osnutkom Meril za izbor operacij v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020in dogovoril postopek, s katerim bodo le-ta potrjena na dopisni seji, ter potrdil Strategijo komuniciranja evropske kohezijske politike 2014-2020.

Člani pa so se še seznanili s programskimi dokumenti v obdobju 2014-2020 to je s Partnerskim sporazumom in Operativnim programom; z izhodišči načina izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2014-2020; s stanjem izpolnjevanja predhodnih pogojenosti, ki so pogoj za uspešno doseganje ciljev naložbenih prednostnih nalog EU; z Makroregijskimi strategijami EU in teritorialnim sodelovanjem v programskem obdobju 2014–2020.

V okviru primerov dobrih praks sta bila Odboru za spremljanje predstavljena dva projekta sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programskega obdobja 2007-2013.

Vse predstavitve in sprejeti sklepi bodo objavljeni na spletnem portalu http://www.eu-skladi.si/2014-2020/; naslednja redna seja Odbora za spremljanje pa je napovedana za oktober 2015.

Akcije dokumenta
Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani