S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Mesto socialne ekonomije

O PROJEKTIH

Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab

V projektu SocioLab vzpostavljajo celovit ekosistem za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti z namenom razvoja socialne ekonomije ter ustvarjanja in ohranjanja kakovostnih in trajnih delovnih mest. njihova želja je tudi piritev ponudbe družbeno inovativnih produktov, ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kakovosti življenja ter gospodarskemu in družbenemu razvoju v Podravju. Zainteresiranim posameznikom in že obstoječim socialnim podjetjem ter zadrugam nudijo podporo v obliki usposabljanj in svetovanj, prav tako pa redno pripravljajo zanimive dogodke, kot so sejmi, konference, natečaji, okrogle mize in posveti.  

Okvirna vrednost projekta: 1,6 milijona evrov

Okvirni EU prispevek: 1,3 milijona evrov

 

New Generation Skills / Kompetence novih generacij – potencial za poslovno in družbeno inoviranje v Podonavju

Mladi imajo potencial, da postanejo inovatorji družbenih sprememb, vendar 62 % mladih v srednji in vzhodni Evropi nima tega interesa. Šibka podjetniška kultura in zmogljivosti za upravljanje družbenih inovacij so izzivi 12 partnerjev iz Madžarske, Avstrije, Bolgarije, Češke, Srbije, Romunije in Slovenije. Slovenska partnerja Mestna občina Maribor in Fundacija PRIZMA se od septembra 2018 ponašata z Družbeno inovacijskim laboratorijem za mlade FEJS(t)SPEJS v stavbi Tkalka v Mariboru, kjer spodbujajo mlade k prepoznavanju potreb okolja do razvoja idej in oblikovanja inovativnih produktov.

Okvirna vrednost projekta: 2,2 milijona evrov

Okvirni EU prispevek: 1,8 milijona evrov

 

SENTINEL - Krepitev socialnih podjetij, da bi povečali njihov učinek v gospodarskem in socialnem sektorju

V zadnjih letih smo priča demografskim spremembam (krčenje prebivalstva, migracije, beg možganov) in naraščajoči socialni segregaciji, še posebej v ruralnih predelih, kar predstavlja resen gospodarski izziv za države Srednje Evrope. V teh regijah so lahko socialna podjetja, če jim pomaga podporno okolje,  resnično gonilna sila socialne vključenosti in zaposlovanja. Zato je namen projekta SENTINEL zmanjšati regionalne neenakosti v sodelujočih državah in okrepiti socialna podjetja, da bodo lahko igrala pomembno vlogo v lokalnem gospodarstvu.

Okvirna vrednost projekta: 2 milijona evrov

Okvirni EU prispevek: 1,6 milijona evrov

 

Akupara: inkubator rokodelstva, zadružništva in kulturne produkcije

V Društvu Terra Vera izvajajo projekt Akupara, ki je namenjen priseljencem in beguncem. Skozi povezovanje beguncev z uveljavljenimi slovenskimi ustvarjalci bodo promovirali metode soustvarjanja in izmenjave veščin, ki so posledica migracij v preteklosti in sedanjosti. Odprli bodo prostor za osebni stik med ljudmi različnih kultur, krepili zavedanja o doprinosu priseljencev k razvoju družbe in razvijali kompetence za vstop na trg dela. Med cilji projekta je razvoj zadružne oblikovalske blagovne znamke. Aktivnosti bodo izvajali v Mariboru v partnerstvu z Združenjem CAAP, društvom Nagib in društvom Prostor Vmes ter širšo podporno mrežo.

Okvirna vrednost projekta: 107.000 evrov

Okvirni EU prispevek: 79.000 milijona evrov

 

Vinarska zadruga Haloze – polnilna linija

Zadruga ima 33 članov, ki obdelujejo nekaj čez 220 hektarjev vinogradov. Od ustanovitve zadruge je nabava mobilne polnilne linije največji projekt, ki predstavlja pomemben prispevek v prestrukturiranju vinogradništva. Polnilna linija je instalirana na tovorno vozilo in ima kapaciteto za dva tisoč steklenic na uro. Je popolnoma avtomatizirana in sestavljena iz več modulov, od filtracije, sterilizacije, polnjena, pranja do etiketiranja. Projekt se je izvedel v sodelovanju z Društvom vinogradnikov in sadjarjev Haloze ter KGZ Ptuj in KGZ Maribor. Glavni cilj je bil oblikovanje enotne blagovne znamke, ki bo povezala vinogradnike in vinarje ter bo hkrati sinonim za kakovostno in vrhunsko vino.

Okvirna vrednost projekta: 302.000 evrov

Okvirni EU prispevek: 200.000 evrov

 

+Resilient

Partnerji projekta si prizadevajo za razvoj družbenih inovacij in konkurenčnosti malih ter srednje velikih (socialnih) podjetij, pa tudi za spremembe politik, kar predstavlja potencial za ustvarjanje novih delovnih mest, trajnostni razvoj lokalnega okolja in socialnega podjetništva. Cilj projekta je pozitivno vplivati na in prilagajati oz. spreminjati različne strukturne elemente politike, ki urejajo področje »povezav z družbenim poslanstvom« s koriščenjem  inovacij, ki jih omogočajo tehnologija, odprti podatki in uspešni modeli z družbeno odzivnostjo in vplivom. In sicer tako, da se oblikujejo vrednostne verige z družbenim poslanstvom na mednarodni ravni.

Okvirna vrednost projekta: 3,3 milijona evrov

Okvirni EU prispevek: 2,7 milijona evrov

 

2SoKroG - Socialna aktivacija za zagotavljanje zdravega, varnega in dostopnejšega čezmejnega območja

Projekt prednostno obravnava področje socialno varstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve partnerstva javnih institucij in deležnikov na področju socialne aktivacije. Cilj socialne aktivacije je pomagati dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim prejemnikom dodatne strokovne pomoči, da se (ponovno) aktivno vključijo v družbo, če je le mogoče tudi v zaposlitev. Za izboljšanje javnih storitev z modelom socialne aktivacije je ključno zagotoviti dvig institucionalnih zmogljivosti javnih institucij (Centri za socialno delo, Uradi za delo), razvoj kompetenc in ustrezna usposobljenost uslužbencev javnih storitev.  Projekt se izvaja v okviru Interreg V-A Slovenija – Hrvaška. 

Okvirna vrednost projekta: 575.000 evrov

Okvirni EU prispevek: 489.000 evrov

 

Foto: arhiv društva Terra Vera

 

OKVIRNI PROGRAM DOGODKA

Kdaj: 15. 5 2019 med 10.00 in 16.00

Kje: Maribor, Gosposka ulica in Tkalski prehod

 

10.00-11.00 - Kratke delavnice

11.00-12.00 Predstavitve projektov s področja socialne ekonomije (SocioLab, 2SoKrog, NewGenerationSkills, +Resilient, Sentinel, AKUPARA, Vinarska zadruga Haloze)

12.00-13.00 Delavnica aktivacije in opolnomočenja prebivalstva

10.00-13.00 Učenje skozi družabne igre (Coopoly, Prekarka ipd.)

13.00-14.00 Voden sprehod po Mestu socialne ekonomije

14.15-16.00 Slavnostna podelitev nagrad za naj socialnopodjetniški podjem v regiji za leto 2018 s pogostitvijo