S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega

O PROJEKTU Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega

Akronim: Včeraj, danes, za jutri

Projektne aktivnosti so zagotovile razvoj osnovnih storitev na podeželju v smislu ohranjanja, oživljanja in interpretacije kulturne dediščine območja Obsotelja in Kozjanskega (OiK) in razvoja kulturnega turizma. Projekt je z manjšimi vlaganji, prireditvami, pedagoškimi delavnicami in izobraževanji omogočil razvoj dodatne turistične ponudbe na podeželju, ohranitev in razvoj žive dediščine območja OiK, razvoj novih produktov in programov, ki bodo vplivali pozitivno na prepoznavnost in obiskanost celotne regije OiK ter spodbujali usmerjanje podeželskega prebivalstva v izkoriščenost neobdelanih površin v smeri ekološkega kmetovanja (zeliščarstva), kar dolgoročno vpliva na ohranjanje narave in okolja. Projektne aktivnosti ustvarjajo pogoje za razvoj trajnostnega oz. zelenega turizma, z razvojem novih turističnih produktov (zeliščarstvo s spremljajočimi dejavnostmi) in kulturnega turizma (nove vsebine vezane na glažutarstvo in oživitev rokodelskega centra, ki predstavlja edini tovrstni center v OiK), z oblikovanjem skupnega promocijskega materiala in spodbujanjem območja v razvoj novih dejavnosti, v vključevanje v turistično ponudbo območja. Skozi projektne aktivnosti so se izoblikovali novi turistični produkti, vezani na rokodelstvo – nove steklarske delavnice v rokodelskem centru Rogatec in eko zeliščarstvo – razvoj eko zeliščnega vrta v sklopu kulturnega spomenika, največjega muzeja na prostem v Sloveniji, Muzeja na prostem Rogatec kot primer dobre prakse in kot osnova za pedagoške procese in razvoj novih produktov in storitev v sodelovanju s podeželskim prebivalstvom OiK.

Projekt je bil izveden iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. 

 

Okvirna vrednost projekta: 68.000 evrov

Okvirni EU prispevek: 58.000 evrov

 

PROGRAM DOGODKA

V okviru projekta Včeraj, danes, za jutri bosta potekala dva dneva odprtih vrat: dan odprtih vrat eko zeliščnega vrta (obiskovalci si lahko sami ogledajo eko zeliščni vrt od 10. do 17. ure) ter dan odprtih vrat rokodelskega centra (obiskovalci si lahko od 14. do 17. ure sami ogledajo Rokodelski center Rogatec).  

Kdaj: nedelja, 12. maj 2019, od 10. do 17. ure

Kje: EKO ZELIŠČNI VRT - Muzej na prostem Rogatec ter ROKODELSKI CENTER ROGATEC - dvorec Strmol