S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Predpisi  /  Navodila  /  Navodila za izvajanje kohezijske politike 2007-2013

Navodila za izvajanje kohezijske politike 2007-2013

Akcije dokumenta

 

 

Vlada Republike Slovenije je na svoji redni seji dne 26.4.2007 sprejela Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41, 11.05.2007).

Z uredbo se podrobneje določajo pristojnosti, odgovornosti in naloge organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa, posredniških teles, upravičencev in drugih državnih organov v postopkih načrtovanja in porabe sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 in urejajo njihova medsebojna razmerja.

Načrtovanje in poraba sredstev evropske kohezijske politike, ki jih ureja uredba, poteka na področjih treh operativnih programov (OP), in sicer:

  1. OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;

  2. OP razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013;

  3. OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.

S sprejetjem uredbe je bil formalno pravno omogočen pričetek izvajanja novega obdobja kohezijske politike.

Najpogostejša vprašanja (prenesi .doc dokument)

Na osnovi uredbe je Organ upravljanja izdal naslednja navodila:

Naslov

Datum izdaje

Pripravil

Status

Datoteka

Navodila za spremljanje operacij (pet let) po zaključku operacije v programskem obdobju 2007–2013, verzija 1.0

25. 10. 2017 OU 1.0 verzija Prenesi
Navodila organa upravljanja za pospešitev sofinanciranja infrastrukturnih projektov s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru Operativnega programa razvoja okoljska in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 30.12.2014 OU 1.00 verzija Prenesi
Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 oktober 2016 OU 1.40 verzija Prenesi
Navodila za izvedbo finančne korekcije za primere javnih naročil, ki vsebujejo omejevalni pogoj - obvezno članstvo v IZS ob oddaji ponudbe 13.10.2014 1.00 verzija Prenesi
Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES 11.12.2014 OU 1.7 verzija Prenesi
Navodila organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v obdobju 2007-2013 13.10.2014 OU 4.00 verzija Prenesi

Navodila organa upravljanja za zaključevanje operativnih programov za doseganje Cilja 1 pri izvajanju KP v programskem obdobju 2007-2013

marec 2016

OU

2.0

verzija

 

Prenesi

Prenesi

ZAKLJUČEVANJE 2007-2013

 

najpogostejša vprašanja ministrstev vključenih v izvajanje kohezijske politike 2007-2013

marec 2016 OU Prenesi
Prevedbena tabela za pripravo PZO 20.04.2015 OU 8. verzija Prenesi

Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013

11.3.2015

OU

4. verzija

Prenesi

Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013

31.7.2012

OU

1.3 verzija

Prenesi

Navodila organa upravljanja za zaokroževanje v okviru evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013

22.3.2012

OU

1. verzija

Prenesi

Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

21.12.2009

OU

3. verzija

Prenesi

Logotipi kohezijskega in strukturnih skladov EU v programskem obdobju 2007-2013

22.11.2007

 

 

 

Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov EU v programskem obdobju 2007-2013

11.01.2008

 

 

Prenesi

Navodila organa upravljanja za spremljanje priloge XXIII Uredbe št. 1828/2006(ES) o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

17.04.2012

OU

verzija 2.00

Prenesi

Komunikacijski načrt informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013

26.05.2012

OU

4. verzija

Prenesi

Navodila organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR

09.06.2009

OU

2.1 verzija

Prenesi

Vloga za dostop do informacijskega sistema ISARR

28.5.2013

OU


Prenesi

Smernice organa upravljanja za vrednotenje operativnih programov v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013

01.10.2008

OU

1. verzija

Prenesi

Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi

01.10.2008

OU

1.verzija

Prenesi

Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi

01.08.2006

EK

 

Prenesi

Sprememba navodil organa upravljanja za izvajanje predplačil za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013

16.09.2009

OU

1.1 verzija

Prenesi

Priročnik za prijavitelje projektov na področju Evropskega socialnega sklada

10.02.2009

OU

1. verzija

Prenesi

Pojasnila za obravnavo DDV pri prijavi in izvajanju operacij, sofinanciranih iz sredstev kohezijske politike

06.11.2009

OU

1. verzija

Prenesi

Predloga vloge za DURS / DDV

15.12.2009

OU

1. verzija

Prenesi

Smernice za izvajanje pavšalnih stroškov, standardnih stroškov na enoto in enkratnih izplačil - slo. verzija

28.01.2010

EK

1. verzija

Prenesi

Smernice za izvajanje pavšalnih stroškov, standardnih stroškov na enoto in enkratnih izplačil - ang. verzija

28.01.2010

EK

1. verzija

Prenesi

Postopkovnik organa upravljanja za upravljanje s prejetimi revizijskimi poročili in izvajanjem preventivnih in popravljalnih ukrepov
28.02.2010
OU
1.00 verzija
Prenesi
Datoteke za prenos
  seznam vprašanj.doc   (313.0 kB)  
Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani