S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Informacije in navodila nacionalne kontrole

Objavljena je  nova verzija (verzija 3.0) Navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju 2014 -2020, ki jo je nacionalna kontrola oz. Sektor za kontrolo - programi ETS in MFM v celoti posodobil. Navodila so na voljo skupaj s prilogami in prikazom posameznih sprememb (korigendum). Priporočamo, da se z vsebino nove verzije, kljub objavljenemu korigendumu, podrobneje seznanite, saj vam bo v veliko pomoč pri pripravi poročila o napredku partnerja.

Poleg navodil so na tej strani objavljena tudi dodatna pojasnila, navodila, priporočila ter gradiva z dogodkov.

Želimo vam uspešno poročanje.

Nacionalna kontrola

 

Navodila za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju 2014 - 2020 (verzija 3.0, februar 2021)

Delavnica za poročanje za slovenske upravičence v okviru čezmejnih programov Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Madžarska, online 3.3.2021

Delavnica za poročanje za slovenske upravičence v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija – Slovenija, online 17.2.2021

Seznam najpogostejših pomanjkljivosti pri poročanju na programih ETS (januar 2021)

Poročanje in upravičenost izdatkov na projektih programov evropskega teritorialnega sodelovanja v času pandemije COVID-19 (maj 2020)

Posodobitev obrazca "dnevna časovnica zaposlenega na projektu" - za tiste, ki so zaposleni pri upravičencu manj kot 12 mesecev (junij 2019)

Delavnica za poročanje za slovenske upravičence, Ljubljana 13.5.2019

Navodila za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju  2014 - 2020 (verzija 2.0, marec 2018)

Dodatek k navodilom za poročanje - poslovodeče osebe (objavljeno 4. 3. 2019)

Obvestilo slovenskim projektnim partnerjem, ki sodelujejo v programu sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija  (julij 2018)

Navodilo v zvezi z uveljavljanjem stroškov osebja v primeru poslovodečih oseb (junij 2018)

Delavnica za poročanje za slovenske upravičence, Ljubljana, 17. 4. 2018

Obvestilo o možnosti dopolnjevanja poročil o napredku projektnih partnerjev

Navodila za izvajanje pritožbenega postopka v zvezi z odločitvami nacionalne kontrole (verzija marec 2017)

Navodila za izvajanje pritožbenega postopka v zvezi z odločitvami nacionalne kontrole (verzija avgust 2018)

Obrazec Dnevna časovnica zaposlenega na projektu

Obrazec Zbirnik regresa zaposlenega na projektu

Youtube navodila za izpolnjevanje dnevne časovnice zaposlenega na projektu in izpolnjevanje zbirnika regresa zaposlenega

Gradiva Delavnice za poročanje za slovenske upravičence, Ljubljana 16. 2. 2017

Gradiva Delavnice za poročanje za slovenske upravičence, Ljubljana 5. 6. 2017

Kontaktni naslovi nacionalne kontrole

Delavnica za poročanje za slovenske upravičence transnacionalnih programov Interreg Podonavje in Srednja Evropa v obdobju 2014-2020, 17. 5. 2021

Delavnica za poročanje za slovenske upravičence transnacionalnih programov Interreg Mediteran, Interreg Območje Alp in Jadransko-jonski program ter medregionalnega programa Interreg Europe v obdobju 2014-2020 (19. 5. 2021)