S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Pomembno! Z novim finančnim obdobjem je na voljo novo enotno spletno mesto evropskasredstva.si.
Vse informacije o priložnostih evropskega financiranja na enem mestu, vabljeni k obisku!

Stran eu-skladi.si se bo posodabljala do zaključka izvajanja finančne perspektive 2014-2020.

Aktualno

Izpostavljamo

Kaj je evropska kohezijska politika?

SVETOVALKA EMA - Financiranje, EU sredstva, podpora

Zadnji razpisi

Naziv razpisa Razpisovalec Razpisana vrednost Rok za prijave
Delovni preizkus 2020–2022 Zavod RS za zaposlovanje 1.392.000,00 31.7.2023
Usposabljam.se 2020–2023 Zavod RS za zaposlovanje 3.976.650,00 31.5.2023
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 370.000,00 31. 12. 2024 do 23.59
Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje Zavod RS za zaposlovanje 1.100.000,00 Do porabe sredstev oziroma do 30.12.2022.
Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. 31. 12. 2023
Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke SID banka Kredit v višini od 30.000,00 do 10.000.000,00 EUR. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov Do porabe sredstev.
Lastniško in kvazi lastniško financiranje SID banka Znesek posojila je fiksen in znaša 75.000,00 evrov. Znesek naložbe v lastniški kapital znaša najmanj 100.000,00 evrov in največ 600.000,00 evrov; v primerih, ko se financira inovativno podjetje, pa največ 1.200.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 2.500.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 evrov do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 37.362.930,69 EUR Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 13.01.2023.
Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva Slovenski podjetniški sklad 300.000,00 EUR Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.
Drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 135.692,10 EUR. 30. 9. 2023 do 23.59
REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) Slovenski podjetniški sklad 309.000,00 EUR 31. 03. 2023
REVAV-4-Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Slovenski podjetniški sklad 500.000,00 EUR 31. 03.2023
REVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Slovenski podjetniški sklad 500.000,00 EUR 31. 03.2023
REVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke Slovenski podjetniški sklad 650.000,00 EUR Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb Slovenski podjetniški sklad 400.000,00 EUR Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
REACT EU – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Slovenski podjetniški sklad 1.032.718,47 EUR 31. 03.2023
Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.580.635,00 EUR 30. 9. 2023 do 23.59
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 500.000,00 EUR Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022 oziroma do porabe sredstev.
Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost Ministrstvo za okolje in prostor 54.000.000,00 EUR Do porabe sredstev za operacijo oziroma najkasneje do 31.12.2023 do 10.00.
Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - Načrt za okrevanje in odpornost Ministrstvo za okolje in prostor 52.800.000,00 EUR 31. 12. 2023 do 10.00
Javni razpis so-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022) Slovenski podjetniški sklad 4.300.000,00 EUR Roki za predložitev vlog na Sklad v letu 2022 so: do vključno 30. 11. 2022 do 14. ure za deveto odpiranje in do vključno 30. 12. 2022 do 14. ure za deseto odpiranje. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.470.000,00 EUR 31. 12. 2022 do 12.00
REVAV-16 -Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja Slovenski podjetniški sklad 200.000,00 EUR 31. 03.2023
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2 Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 820.000,00 EUR 31. 03.2023
Šesti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.460.635,00 EUR 30. 9. 2023 do 23.59
Sedmi javni razpis za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 99.264,00 EUR 30. 9. 2023 do 23.59
Sedmi javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 132.000,00 EUR 30. 9. 2023 do 23.59
Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 28.000.000,00 EUR Roki za oddajo vlog so 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024.
Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 Javna agencija SPIRIT Slovenija 17.972.400,00 EUR SKLOP I: 2. rok: 16. 1. 2023, 3. rok: 15. 6. 2023, 4. rok: 15. 11. 2023 , 5. rok: 15. 3. 2024; SKLOP II : 1. rok: 15. 11. 2022, 2. rok: 15. 4. 2023, 3. rok: 15. 9. 2023, 4. rok: 15. 1. 2024, 5. rok: 15. 4. 2024
Tretji javni razpis za ukrep Zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 122.072,24 EUR 30. 9. 2023 do 23.59
P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit Slovenski podjetniški sklad 32.000.000,00 EUR 15.11.2022 do 14:00.
Razpis Evropske komisije - Instrument za povezovanje Evrope - promet 2022 Ministrstvo za infrastrukturo 5.120.000.000,00 EUR 18. 1. 2023 do 17.00
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 69.000.000,00 Roki za oddajo vlog so: 5. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.
Kapitalizacijski razpis št. 01/2022 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 14.300.055,00 20. 12. 2022
Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 SPIRIT Slovenija 3.000.000,00 EUR 28. 11. 2022
Javni razpis Aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 5.117.390,00 EUR 15. 11. 2022 do 12.00
Javni razpis Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 17.576.000,00 EUR 5. 1. 2023 do 12.00
5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.880.000,00 EUR 15. 2. 2023 do 14.00
Javni razpis za izbor operacije »Razvoj novih organizacijskih oblik obravnave za osebe, ki zaradi posledic poškodb ali bolezni potrebujejo začasno obravnavo v instituciji« Ministrstvo za zdravje 1.500.000,00 EUR 5. 12. 2022 do 23.59
5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.000.000,00 03. 02. 2023 do 14.00
Pokaži več/manj razpisov
Naziv razpisa Razpisovalec Razpisana vrednost Rok za prijave
Delovni preizkus 2020–2022 Zavod RS za zaposlovanje 1.392.000,00 31.7.2023
Usposabljam.se 2020–2023 Zavod RS za zaposlovanje 3.976.650,00 31.5.2023
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 370.000,00 31. 12. 2024 do 23.59
Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje Zavod RS za zaposlovanje 1.100.000,00 Do porabe sredstev oziroma do 30.12.2022.
Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. 31. 12. 2023
Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke SID banka Kredit v višini od 30.000,00 do 10.000.000,00 EUR. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov Do porabe sredstev.
Lastniško in kvazi lastniško financiranje SID banka Znesek posojila je fiksen in znaša 75.000,00 evrov. Znesek naložbe v lastniški kapital znaša najmanj 100.000,00 evrov in največ 600.000,00 evrov; v primerih, ko se financira inovativno podjetje, pa največ 1.200.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 2.500.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 evrov do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 37.362.930,69 EUR Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 13.01.2023.
Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva Slovenski podjetniški sklad 300.000,00 EUR Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.
Drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 135.692,10 EUR. 30. 9. 2023 do 23.59
REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) Slovenski podjetniški sklad 309.000,00 EUR 31. 03. 2023
REVAV-4-Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Slovenski podjetniški sklad 500.000,00 EUR 31. 03.2023
REVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Slovenski podjetniški sklad 500.000,00 EUR 31. 03.2023
REVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke Slovenski podjetniški sklad 650.000,00 EUR Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb Slovenski podjetniški sklad 400.000,00 EUR Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
REACT EU – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Slovenski podjetniški sklad 1.032.718,47 EUR 31. 03.2023
Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.580.635,00 EUR 30. 9. 2023 do 23.59
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 500.000,00 EUR Predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022 oziroma do porabe sredstev.
Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost Ministrstvo za okolje in prostor 54.000.000,00 EUR Do porabe sredstev za operacijo oziroma najkasneje do 31.12.2023 do 10.00.
Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - Načrt za okrevanje in odpornost Ministrstvo za okolje in prostor 52.800.000,00 EUR 31. 12. 2023 do 10.00
Javni razpis so-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022) Slovenski podjetniški sklad 4.300.000,00 EUR Roki za predložitev vlog na Sklad v letu 2022 so: do vključno 30. 11. 2022 do 14. ure za deveto odpiranje in do vključno 30. 12. 2022 do 14. ure za deseto odpiranje. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.470.000,00 EUR 31. 12. 2022 do 12.00
REVAV-16 -Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja Slovenski podjetniški sklad 200.000,00 EUR 31. 03.2023
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2 Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 820.000,00 EUR 31. 03.2023
Šesti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.460.635,00 EUR 30. 9. 2023 do 23.59
Sedmi javni razpis za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 99.264,00 EUR 30. 9. 2023 do 23.59
Sedmi javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 132.000,00 EUR 30. 9. 2023 do 23.59
Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 28.000.000,00 EUR Roki za oddajo vlog so 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024.
Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 Javna agencija SPIRIT Slovenija 17.972.400,00 EUR SKLOP I: 2. rok: 16. 1. 2023, 3. rok: 15. 6. 2023, 4. rok: 15. 11. 2023 , 5. rok: 15. 3. 2024; SKLOP II : 1. rok: 15. 11. 2022, 2. rok: 15. 4. 2023, 3. rok: 15. 9. 2023, 4. rok: 15. 1. 2024, 5. rok: 15. 4. 2024
Tretji javni razpis za ukrep Zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 122.072,24 EUR 30. 9. 2023 do 23.59
P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit Slovenski podjetniški sklad 32.000.000,00 EUR 15.11.2022 do 14:00.
Razpis Evropske komisije - Instrument za povezovanje Evrope - promet 2022 Ministrstvo za infrastrukturo 5.120.000.000,00 EUR 18. 1. 2023 do 17.00
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 69.000.000,00 Roki za oddajo vlog so: 5. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.
Kapitalizacijski razpis št. 01/2022 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 14.300.055,00 20. 12. 2022
Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 SPIRIT Slovenija 3.000.000,00 EUR 28. 11. 2022
Javni razpis Aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 5.117.390,00 EUR 15. 11. 2022 do 12.00
Javni razpis Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 17.576.000,00 EUR 5. 1. 2023 do 12.00
5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.880.000,00 EUR 15. 2. 2023 do 14.00
Javni razpis za izbor operacije »Razvoj novih organizacijskih oblik obravnave za osebe, ki zaradi posledic poškodb ali bolezni potrebujejo začasno obravnavo v instituciji« Ministrstvo za zdravje 1.500.000,00 EUR 5. 12. 2022 do 23.59
5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.000.000,00 03. 02. 2023 do 14.00
Pokaži manj razpisov

Drugi programi financiranja

Bodite
informirani


Naročite se na e-informator


Vas zanima kako do evropskih sredstev? Bi bili radi seznanjeni z zadnjimi razpisi in aktualnimi novicami evropske kohezijske politike v Sloveniji?


Naročite se na E-informator Vizija kohezija, ki bo enkrat na mesec priletel v vaš poštni nabiralnik.


Potrebujete pomoč?


Imate vprašanje glede izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji? Zastavite ga na:


e-pošta: [email protected]

telefon: 080 20 23