S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Pomembno! Z novim finančnim obdobjem je na voljo novo enotno spletno mesto evropskasredstva.si.
Vse informacije o priložnostih evropskega financiranja na enem mestu, vabljeni k obisku!

Stran eu-skladi.si se bo posodabljala do zaključka izvajanja finančne perspektive 2014-2020.

Aktualno

Izpostavljamo

Kaj je evropska kohezijska politika?

SVETOVALKA EMA - Financiranje, EU sredstva, podpora

Zadnji razpisi

Naziv razpisa Razpisovalec Razpisana vrednost Rok za prijave
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 370.000,00 31. 12. 2024 do 23.59
Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov Do porabe sredstev.
Lastniško in kvazi lastniško financiranje SID banka Znesek posojila je fiksen in znaša 75.000,00 evrov. Znesek naložbe v lastniški kapital znaša najmanj 100.000,00 evrov in največ 600.000,00 evrov; v primerih, ko se financira inovativno podjetje, pa največ 1.200.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 2.500.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 evrov do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.470.000,00 EUR 31. 12. 2022 do 12.00
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti Ministrstvo za infrastrukturo 5.000.000,00 EUR 18. 11. 2024 do 23.59
Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov Ministrstvo za infrastrukturo 10.000.000,00 EUR 13. 1. 2025 do 23.59
Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 20.000.000,00 EUR 10. 2. 2025 do 23.59
30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5.000.000,00 EUR 22. 5. 2024 do 14.00
JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 9.000.000,00 EUR 22. 5. 2024 do 14.00
JR Razvojni projekt – Navidezna, obogatena in razširjena resničnost v izobraževanju št. 303-35/2024 Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 850.000,00 EUR 3. 6. 2024 do 15.00
Javni razpis Spodbude za projekte, vključene v IPCEI ME/CT (kratica javnega razpisa: JR IPCEI ME NOO) (ukrep Investicija E Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi, komponenta 6: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2.K6), na stebru Digitalna preobrazba) Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 1.500.000,00 EUR Rok za oddajo vlog je 15. 5. 2024.
1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4.928.677,00 EUR 26. 7. 2024 do 14.00
JR IPCEI CIS NOO - Javni razpis za spodbude za projekte, vključene v IPCEI CIS Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 5.000.000,00 EUR 21. 6. 2024 do 23.59
7. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 370.000,00 30. 11. 2025 do 12.00
Javni razpis Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razreda Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 700.000,00 15. 7. 2024 do 15.00
Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije za obdobje 2024 do 2026 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 20.000.000,00 EUR 14. 8. 2024 do 23.59
2. javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih Ministrstvo za solidarno prihodnost 2.932.511,76 EUR 21. 7. 2024 do 23.59
JAVNI RAZPIS URE in razogljičenje v industriji (JR URE-RvI) Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije 42.170.000,00 EUR 15. 10. 2024
Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud fizičnim osebam za električna vozila Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 11.250.000,00 30. 11. 2026 do 23.59
Pokaži več/manj razpisov
Naziv razpisa Razpisovalec Razpisana vrednost Rok za prijave
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 370.000,00 31. 12. 2024 do 23.59
Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov Do porabe sredstev.
Lastniško in kvazi lastniško financiranje SID banka Znesek posojila je fiksen in znaša 75.000,00 evrov. Znesek naložbe v lastniški kapital znaša najmanj 100.000,00 evrov in največ 600.000,00 evrov; v primerih, ko se financira inovativno podjetje, pa največ 1.200.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 2.500.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 evrov do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.470.000,00 EUR 31. 12. 2022 do 12.00
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti Ministrstvo za infrastrukturo 5.000.000,00 EUR 18. 11. 2024 do 23.59
Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov Ministrstvo za infrastrukturo 10.000.000,00 EUR 13. 1. 2025 do 23.59
Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 20.000.000,00 EUR 10. 2. 2025 do 23.59
30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5.000.000,00 EUR 22. 5. 2024 do 14.00
JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 9.000.000,00 EUR 22. 5. 2024 do 14.00
JR Razvojni projekt – Navidezna, obogatena in razširjena resničnost v izobraževanju št. 303-35/2024 Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 850.000,00 EUR 3. 6. 2024 do 15.00
Javni razpis Spodbude za projekte, vključene v IPCEI ME/CT (kratica javnega razpisa: JR IPCEI ME NOO) (ukrep Investicija E Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi, komponenta 6: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2.K6), na stebru Digitalna preobrazba) Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 1.500.000,00 EUR Rok za oddajo vlog je 15. 5. 2024.
1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4.928.677,00 EUR 26. 7. 2024 do 14.00
JR IPCEI CIS NOO - Javni razpis za spodbude za projekte, vključene v IPCEI CIS Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 5.000.000,00 EUR 21. 6. 2024 do 23.59
7. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 370.000,00 30. 11. 2025 do 12.00
Javni razpis Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razreda Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 700.000,00 15. 7. 2024 do 15.00
Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije za obdobje 2024 do 2026 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 20.000.000,00 EUR 14. 8. 2024 do 23.59
2. javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih Ministrstvo za solidarno prihodnost 2.932.511,76 EUR 21. 7. 2024 do 23.59
JAVNI RAZPIS URE in razogljičenje v industriji (JR URE-RvI) Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije 42.170.000,00 EUR 15. 10. 2024
Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud fizičnim osebam za električna vozila Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 11.250.000,00 30. 11. 2026 do 23.59
Pokaži manj razpisov

Drugi programi financiranja

Bodite
informirani


Naročite se na e-informator


Vas zanima kako do evropskih sredstev? Bi bili radi seznanjeni z zadnjimi razpisi in aktualnimi novicami evropske kohezijske politike v Sloveniji?


Naročite se na E-informator Vizija kohezija, ki bo enkrat na mesec priletel v vaš poštni nabiralnik.


Potrebujete pomoč?


Imate vprašanje glede izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji? Zastavite ga na:


e-pošta: [email protected]

telefon: 080 20 23