S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Skladi  /  Črpanje evropskih sredstev  /  Študije in vrednotenja  /  Študije in vrednotenja za programsko obdobje 2004-2006

Študije in vrednotenja za programsko obdobje 2004-2006

Akcije dokumenta

Organ upravljanja skupaj z ostalimi udeleženci strukturne politike pomenu vrednotenja namenja še posebno pozornost. V tem obdobju je bilo izvedeno že nekaj vrednotenj ter dopolnjujočih študij, s katerimi se podrobneje preverja ožja področja.

Eden izmed glavnih ciljev ukrepov tehnične pomoči je, da se sredstva kohezijske politike učinkovito in smotrno porabijo za doseganje ciljev ukrepov EPD 2004-2006. Zato izvajamo študije in vrednotenja, s katerimi se analizira, ocenjuje in izboljšuje izvajanje ukrepov EPD 2004-2006.

V sklopu študij in vrednotenj so ustrezna sredstva namenjena za raziskave, ki tvorijo osnovo za opredelitev aktivnosti, ki so bile deležne podpore in zagotavljajo vhodne podatke za pravilno vrednotenje že izvedenih aktivnosti.

Študije in vrednotenja so namenjena tudi javnosti in so razpoložljiva v spodnji preglednici.

Vrednotenja

Naslov Datum izdaje Pripravil Status Datoteka
Vrednotenje ukrepov ESS II za obdobje od septembra 2005 do decembra 20007 in evalviranje horizontalnega ukrepanja v ukrepih 2. prednostne naloge EPD 14.11.2008 MDDSZ Končno poročilo Prenesi
Izvedba revizij okoljskih poročil za program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 30.4.2007 MKGP Končno poročilo Prenesi
Vrednotenje učinkovitosti ukrepa 3.5 EPD "Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov" 15.11.2006 MKGP Končno poročilo  Prenesi
Vmesno vrednotenje tretje prednostne naloge EPD: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 15.7.2006 MKGP Končno poročilo  Prenesi
Predhodno vrednotenje Nacionalnega strateškega načrta razvoja ribištva in Operativnega programa RS 2007-2013 30.6.2006 MKGP Končno poročilo  Prenesi
Vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov iz strukturnih skladov EU 22.2.2006 OU Končno poročilo  Prenesi

Študije

Naslov Datum izdaje
Pripravil Status
Datoteka
Merjenje zadovoljstva končnih prejemnikov sredstev Evropskega socialnega sklada s storitvami končnega upravičenca (Zavoda RS za zaposlovanje) 1.9.2007 MDDSZ Končno poročilo Prenesi
Izdelava poslovnega načrta in projektne dokumentacije za vzpostavitev in financiranje zagonske faze inovacijsko-oblikovalskega zavoda/centra za oblačilno industrijo in MSP 19.4.2007 OU  Končno poročilo Prenesi
Merjenje učinovitosti komunikacijske akcije "Ne izbiraj na slepo" 14.2.2007 MKGP  Končno poročilo  Prenesi
Kazalniki za spremljanje izvajanja Operativnega programa za razvoj ribištva v Sloveniji 2007-2013 30.11.2006 MKGP  Končno poročilo  Prenesi
Proučitev nekaterih okoljskih parametrov za ukrepe, ki so vključeni v Operativni program za razvoj ribištva v RS 2007-2013 28.11.2006 MKGP  Končno poročilo  Prenesi
Strokovno raziskovalna naloga v okviru priprav na programsko obdobje 2007 - 2013 - LEADER 30.10.2006 MKGP  Končno poročilo  Prenesi
Izdelava izračuna ekonomske učinkovitosti in gospodarske storilnosti 30.10.2006 MKGP  Končno poročilo  Prenesi
Analiza razpisne dokumentacije ukrepa 3.5 pri porabnikih sredstev EPD 30.10.2006 MKGP  Končno poročilo  Prenesi
Strokovne podlage za pripravo izvajanja tretje osi za programsko obdobje 2007-2013 30.9.2006 MKGP  Končno poročilo  Prenesi
Izdelava idejne zasnove ribiškega pristanišča Koper 29.9.2006 MKGP  Končno poročilo  Prenesi
Evalvacija programa Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih (APZ in EDP ukrep 2.4) za leto 2005 in leto 2004 1.8.2006 MDDSZ  Končno poročilo  Prenesi
Evalvacija programa Spodbujanje samozaposlovanja (APZ in EDP ukrep 2.4) za leto 2005 in leto 2004 1.8.2006 MDDSZ  Končno poročilo  Prenesi
Evalviranje ukrepov Evropskega socialnega sklada za leto 2004 in 2005 30.7.2006 MDDSZ  Končno poročilo  Prenesi
Predhodna študija trga in dolgoročni razvoj posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil 31.1.2006 MKGP  Končno poročilo  Prenesi
Izdelava metodologije za ocenjevanje deleža nacionalnega sofinanciranja EU projektov/programov 1.1.2006 OU  Končno poročilo  Prenesi
Študija o vključenosti in zadovoljstvu nevladnega sektorja pri izvajanju EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 15.12.2005 OU  Končno poročilo  Prenesi
Navodilo za pripravo predhodne študije v mejah ustanavljanja shem kakovosti 1.12.2005 MKGP  Končno poročilo  Prenesi
Študija o kazalcih ustvarjalnosti slovenskih regij 28.10.2005 OU  Končno poročilo  Prenesi
Raziskava zadovoljstva MSP s storitvami svetovalcev v okviru vavčerskega sistema svetovanja 30.12.2004 MG  Končno poročilo  Prenesi
Študija ekonomske vrednosti sektorja ribištva v odvisnosti na ostale sektorje v RS 22.12.2004 MKGP  Končno poročilo  Prenesi
Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani