S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Načrt vrednotenja izvajanja Operativnega programa Evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2014-2020 je strateški dokument, ki se opravi za izboljšanje kakovosti zasnove in izvajanja programov ter oceno njihove uspešnosti, učinkovitosti in vpliva. Vpliv programov se ovrednoti v luči poslanstva posameznega sklada ESI v zvezi s ciljnimi vrednostmi v okviru strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter upoštevanju obsega programa v povezavi z BDP ter cilji na področju brezposelnosti.

Načrt vrednotenja pokriva Operativni program Evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2014-2020 in je izdelan z namenom, da se zagotovi sistemsko vrednotenje izvajanja OP, njegovo učinkovitost, uspešnost in vpliv.

Države članice zagotovijo vire, potrebne za izvedbo vrednotenj ter zagotovijo vzpostavitev postopkov za zagotavljanje in zbiranje podatkov, potrebnih za vrednotenja, vključno s podatki v zvezi s skupnimi kazalniki in, kadar je ustrezno, kazalniki za posamezne programe.

Naziv vrednotenja Datum objave

Načrt vrednotenja izvajanja operativnega programa evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2014-2020 

november 2015

Letni načrt vrednotenja izvajanja OP EKP v obdobju 2014-2020 za leto 2016 in 2017

junij 2016

Vrednotenje Pobude za zaposlovanje mladih (program "Prvi izziv 2015") - znižanje brezposelnosti mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposaljajo

v starosti od 15 do 29 let v kohezijski regiji vzhodna Slovenija

december 2015

Vrednotenje aktivne politike zaposlovanja v RS/ Connecting People with Jobs

2016

Vrednotenje programskega obdobja 2007 - 2013

Ocena uspešnosti in učinkovitosti sistemov, ki podpirajo izvajanje kohezijske politike v vseh državah članicah EU v obdobju med leti 2007-2013

Kratek povzetek glavnih ugotovitev za Slovenijo

2016

Končno vrednotenje komunikacijskega načrta informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013

december 2016

Končno vrednotenje izvajanja operativnih programov programskega obdobja 2007-2013 v Sloveniji

maj 2017

Vrednotenje prispevka krepitve zmogljivosti NVO na izvajanje zagovorništva in javnih storitev

Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4, Priloga 5, Priloga 6 in Priloga 7

januar 2018

Letni načrt vrednotenja izvajanja OP EKP v obdobju 2014-2020 za leto 2018

januar 2018

Letni načrt vrednotenja izvajanja OP EKP v obdobju 2014-2020 za leto 2019

junij 2018

2. faza vrednotenja Pobude za zaposlovanje mladih (program "Prvi izziv 2015")

december 2018

Vrednotenje uspešnosti programa Projektno učenje mladih odraslih (PUM-O)

februar 2019

Vrednotenje upoštevanja načela trajnostnega razvoja pri izvajanju OP EKP 2014-2020

april 2019

Letni načrt vrednotenja izvajanja OP EKP za leto 2020 (LNV 2020)

junij 2019

Vrednotenje uspešnosti ukrepov za trajnostno vključevanje mladih na trg dela

Priloga 1 - Rezultati ankete organizacij, Priloga 2 - Rezultati ankete posamezniki

julij 2019

Letni načrt vrednotenja izvajanja operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020 za 2021-2022

maj 2022

Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja specifičnega cilja "Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju"

maj 2023

Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja specifičnega cilja "Povečanje deleža inovacijsko aktivnih podjetij"

 junij 2023

Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije (VKO), vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela

november 2023

 

Študije

Naziv študije Datum objave
Stanje in potencial coworkinga v Sloveniji julij 2015
Študija na področju raziskovalne infrastrukture v luči ESFRI Kažipota za potrebe revizije Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture 2011-2020 november 2015
Pregled uresničevanja strateških ciljev visokega šolstva v RS, ki so podlaga za načrtovanje in izvajanje ukrepov v OP 2014 – 2020 s področja visokega šolstva november 2015
Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost (poudarek na Razvojnih centrih slovenskega gospodarstva) december 2015
Študija o vplivu vlaganj v športno infrastrukturo na regionalni razvoj 2016

 

Javnomnenjske raziskave

Javnomnenjske raziskave na temo evropske kohezijske politike (20152016201720182019, 2020)