S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Slovenska strategija pametne specializacije

Omogočitveni pogoj za Cilj politike 1

Slovenska strategija pametne specializacije - S4

S Slovensko strategijo pametne specializacije so bile opredeljene nacionalne strateške razvojne prioritete in niše, ki so v praksi podprte s ciljanim, celovitim in prilagojenim svežnjem ukrepov. Hkrati pa je Slovenija z izvajanjem S4 uvedla nov model razvojnega inovacijskega sodelovanja med ključnimi deležniki in se uspela bistveno bolje integrirati v evropske in mednarodne razvojno-inovacijske mreže, tematske platforme in konzorcije. Izvajanje S4 tako predstavlja enega izmed ključnih orodij za krepitev in nadgradnjo slovenskega inovacijskega ekosistema, hkrati pa vzpostavlja gospodarske razvojne grozde - Strateška razvojno inovacijska partnerstva.

Z izvajanjem S4 je Slovenija prenovila sveženj ukrepov za podporo inovacijam, od zagonskih faz podjetij in pobud, prek vseh stopenj tehnološke razvitost (TRL) do pilotov, demonstracijskih projektov in finančnih inštrumentov za komercializacijo. Tako se je utrdil celovit in koherenten paket ukrepov in instrumentov ter - v vsebinskem in časovnem smislu - dosegla boljša usklajenost resorjev in agencij pri izvajanju svojih politik.

S4 je bila v programskem obdobju 2014-2020 predhodni pogoj za sprostitev sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer na prednostni osi »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«.

Informacije o nastanku in izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije so na voljo tukaj.

Prenova Slovenske strategije pametne specializacije 

S4 ostaja podlaga za izvajanje evropske kohezijske politike tudi v programskem obdobju 2021-2027. Evropski predpisi predvidevajo njeno prenovo in jo obravnavajo kot omogočitveni pogoj za Cilj politike 1 » Pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe«.

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo že v prvi polovici leta 2020 pristopili k prenovi S4. Aktivnosti so bile usmerjene predvsem v prenovo nujno potrebnih analitičnih podlag in v proces podjetniškega odkrivanja (EDP).

Skupaj s ključnimi resorji, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvom za javno upravo, in vsemi devetimi SRIP-i (strateška razvojno-inovacijska partnerstva) smo pripravili delovno gradivo, ki je rezultat procesa podjetniškega odkrivanja v obdobju september 2020 - februar 2021.

Nadaljnje osredotočenje oz. prečiščenje FP (fokusnih področij) in njihovih  PS (produktnih smeri) bo opravljeno na podlagi kvantificiranih utemeljitev tržnih potencialov, ki jih za predlagana FP in PS pripravljajo SRIP-i, kot tudi na podlagi predlogov in utemeljitev iz javne razprave.