S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Skladi  /  Primeri dobrih praks  /  Evropski sklad za regionalni razvoj

Evropski sklad za regionalni razvoj

IZGRADNJA ŠTIRISEDEŽNICE KEKEC Z RAZŠIRITVIJO SMUČIŠČA
Kranjska Gora je priljubljeno zimsko in poletno turistično središče v območju Triglavskega narodnega parka in ena najlepših alpskih dolin na tromeji z Avstrijo in Italijo. S pomočjo sredstev, odobrenih s strani Ministrstva razvoj in tehnologijo, je podjetje RTC Žičnice Kranjska Gora, d. d., ki upravlja z žičniško infrastrukturo v Kranjski Gori, moderniziralo žičniško infrastrukturo in s tem izboljšalo konkurenčne prednosti kranjskogorskega turizma. Smučišče, na katerem stoji novo zgrajena štirisedežnica Kekec, je eno izmed najbolj obiskanih delov smučišča. Pokazalo se je, da je proga ob novi napravi z narejenimi korekturami ena najprivlačnejših, naprava sama poskrbi za udobno, kakovostno vožnjo, število prepeljanih potnikov se je povečalo, ob konicah pa so se bistveno zmanjšali zastoji.
OBNOVA IN POSODOBITEV PLANINSKIH POSTOJANK V SLOVENIJI
Pohodništvo postaja v Sloveniji vedno bolj priljubljen način preživljanja prostega časa v naravi. Po ocenah Planinske zveze Slovenije naše gore vsako leto obiščejo približno trije milijoni pohodnikov. Po njih teče več kot 7000 km markiranih poti, postavljenih pa je več kot 165 planinskih koč, zavetišč in bivakov. Pri marsikateri od teh planinskih postojank se je v zadnjih letih pokazala potreba po obnovi in posodobitvi, zato je takratno Ministrstvo za gospodarstvo v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 v letu 2010 objavilo Javni razpis Obnova in posodobitev planinskih postojank. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo tako sofinanciranih 22 projektov v skupni vrednosti 1.337.349,10 EUR.
EKOMUZEJ HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA SLOVENIJE V ŽALCU
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije je interaktivni muzej, ki ponuja sprehod skozi zgodbo hmelja v spodnji Savinjski dolini, imenovani tudi Dolina zelenega zlata. Zasnovan je kot laboratorij raziskav ljudske preteklosti in sedanjosti; kot šola, ki z izobraževanjem za raziskovanje, varovanje in ohranjanje dediščine, ki povezuje ljudi v teh krajih ter jih spodbuja k boljšemu razumevanju vprašanj lastne prihodnosti; kot konservatorsko središče, ki pomaga pri ohranjanju, vrednotenju in razvijanju naravne ter kulturne dediščine.
DOM STAREJŠIH OBČANOV LOŠKI POTOK
 
Štirisedežnica in smučarska proga Prevala Kanin (2004-2006)
Cilj projekta oz. investicije je odstranitev obstoječe dvosedežnice Sedlo, izvedba nove štirisedežnice podi – Prevala in ureditev nove 2 kilometra dolge smučarske proge od Sedla do Prevale. Posodobitev omenjene infrastrukture kaninskih smučišč bo pripomogla k oživitvi turistične ponudbe smučišča Kanin in spodbudila razvoj turizma celotnega bovškega območja.
PODJETNIŠKI INKUBATOR PODBREZNIK PRI NOVEM MESTU (2007-2013)
Objekt C2 – Podjetniški inkubator Podbreznik je poslovno, razvojno-tehnološki objekt, ki se nahaja znotraj Tehnološkega parka Podbreznik. Podjetniški inkubator Podbreznik predstavlja novo institucijo, ki bo skrbela za razvoj podjetništva in njegovo promocijo v regiji JV Slovenija.
PARK HOTEL BOHINJ - Prvi EKO hotel v Sloveniji na robu Triglavskega narodnega parka (2007-2013)
Namen projekta je bila izgradnja namestitvenih kapacitet poleg že obstoječega Aquaparka, z možnostjo organiziranja poslovnih dogodkov, konferenc, kongresov in ostale bogate ponudbe (bowlling, kinodvorana, wellness, aquapark, fitnes).
ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER POKLJUKA (2007-2013)
Izgradnja Športno-rekreacijskega centra Pokljuka zajema izgradnjo večnamenskega centralnega objekta, vključno z namestitvami in gostinskimi zmogljivostmi, in zunanje infrastrukture, torej izgradnja stadiona z večnamenskimi igrišči, strelišča, tribun in podhodov, rolkarskih in tekaških prog, delno asfaltiranje in osvetlitev tekaških in rolkarskih prog, sistema umetnega zasneževanja, akumulacijskega jezera in čistilne naprave ter terena za test smuči oziroma sankališče, parkirišč ter ureditev okolice centra.
TEHCENTER trgovina, proizvodnja, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o. (2007-2013)
Tehcenter d.o.o. iz Ptuja je podjetje, ki se je v letu 2007 prijavilo na javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada za subvencioniranje tehnološke opreme. S projektom nakupa horizontalno vertikalnega CNC stroja, v vrednosti 477.800 EUR, je bila to v letu 2007 ena izmed srednje velikih investicij v skupini odobrenih projektov za nakup nove tehnološke opreme. Za odobren projekt je podjetje pridobilo subvencijo Sklada v skupni višini 191.120 EUR, kar je znašalo 40% celotne investicije, Evropski sklad za regionalni razvoj pa je prispeval 85% oz. 162.452 EUR odobrene subvencije.
RAZVOJ HIBRIDNE JAHTE GREENLINE (2007-2013)
Osnovni namen operacije je razviti motorno jahto, ki se bo lahko s svojimi lastnostmi uspešno kosala z vsemi izzivi današnjega sveta, kot so: vse višje cene nafte, globalno ogrevanje, pomanjkanje fosilnih goriv, finančna kriza, ekološka naravnanost kupec. Cilj operacije je tako razviti prvo hibridno motorno jahto na svetu, ki je hkrati tudi končni izdelek projekta (končna izdelka sta še inovativni trup in električni sistem). Operacija rešuje problematiko okoljskega onesnaževanja, energetske neodvisnosti in cene tovrstnih motornih jaht.
MREŽNI INKUBATOR V ZASAVJU (2007-2013)
Osnovni namen investicije je bil postavitev podjetniškega inkubatorja v občinah Hrastnik in Trbovlje ter nadgradnja obstoječega inkubatorja v občini Zagorje. Obravnavana investicija zajema novogradnjo podjetniškega inkubatorja Hrastnik, ki je zgrajen v obrtno-poslovni coni Boben v Hrastniku ter novogradnjo podjetniškega inkubatorja Trbovlje, ki je zgrajen v obrtno-industrijski coni Nasipi. Izvajala so se gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter nakup in vgradnja opreme.
CELOVITA PRENOVA GLAVNEGA TRGA V LJUTOMERU (2007-2013)
V okviru prenove Glavnega trga je bil v celoti zgrajen nov kanalizacijski sistem, zgrajeno je bilo novo vodovodno omrežje, vključno z novimi hišnimi priključki, izvedeno je bilo restavriranje Marijinega znamenja, nameščeni so bili montažni mobilni kioski, parkirna avtomatika, na novo je bil urejen spomenik NOV, zgrajena fontana, urejena je bila aleja velikanov ter nova osvetlitev trga ter ulic. Tlakovanje osrednjega dela je bilo izvedeno iz kamna pohorski tonalit ter rdeči porfir, ostale površine pa s tlakovci.
Grad Negova (I. in II. faza) (2004-2006)
Cilj projekta je obnova in oživitev kulturnega spomenika ter razvoj regije s spodbujanjem vključevanja kulturne dediščine v turistično ponudbo. Konkretneje gre za gradbeno obrtniška dela v okviru prve (Pristava) in druge faze (nadaljnja izgradnja in revitalizacija grajskega kompleksa – A in B) sanacije, Projekt traja od začetka leta 2006 do konca leta 2008.
Tehnopolis Celje (2004-2006)
Strateški cilj projekta Tehnopolis – Tehnološki park Celje je vzpostaviti okolje z visokim razvojnim potencialom, ki bo pritegnilo domače in tuje investicije. Projekt se je pričel marca 2006 s fazo priprave na izgradnjo ter pridobivanjem potrebne dokumentacije in dovoljenj, nadaljeval konec septembra 2006 s fazo gradnje ter zaključil v začetku leta 2007 s t.i. fazo zagona, torej zaključkom gradnje in pričetkom oddajanja v najem.
Hotel Palace Portorož (2004-2006)
Temeljni cilj projekta je obnova starega Hotela Palace, ki predstavlja kulturni in zgodovinski spomenik, ter njegova razširitev z namenom zagotavljanja visoko kakovostne turistične ponudbe (kategorija 5 *).
Grad Snežnik (Grad in pristave Gradu Snežnik) (2004-2006)
Cilj projekta Grad Snežnik je obnova in oživitev kulturnega spomenika ter razvoj regije s spodbujanjem vključevanja kulturne dediščine v turistično ponudbo.
Tehnološki park Ljubljana (2004-2006)
Cilji projekta so priprava strategije, programa in razvoja storitev tehnološkega parka Ljubljana Brdo, vzpostaviti infrastrukturo za podjetja v zgodnji fazi razvoja (predinkubator in inkubator), infrastrukturo za podjetja v fazi rasti, infrastrukturo za podjetja v fazi internacionalizacije in infrastrukturo za storitvena podjetja podpornega okolja.
Hoteli in bazeni Šmarješke Toplice (2004-2006)
S projektom se je izvedla izgradnja prizidka k obstoječemu hotelu Šmarjeta v obsegu 136 stalnih ležišč, razširitev notranjih bazenov in prostorov za izvajanje wellness programov.
Obrtno industrijska cona Podkraj-občina Hrastnik (2004-2006)
Splošni cilj je povečanje obsega naložb v javno gospodarsko infrastrukturo v pristojnosti lokalnih skupnosti. Specifični cilj je zagotavljanje ustreznih površin za ekonomske dejavnosti v lokalnem in regionalnem okolju z namenom povečanja domačih in tujih neposrednih naložb.
Hotel Lovec Bled (2004-2006)
Projekt »Rekonstrukcija hotela lovec, delna rušitev objekta in nadomestna gradnja objekta ter zunanja ureditev pri Hotelu Lovec na Bledu« ima cilj rekonstruirati hotel Lovec na Bledu v smeri, da se lahko razvije v prepoznaven poslovni hotel.
Grad Mokrice (obnova grajskega kompleksa Mokrice) (2004-2006)
Cilj projekta Obnova grajskega kompleksa Mokrice je bila sanacija celotnega kompleksa Mokric – namestitvenega dela z vsemi pripadajočimi objekti in površinami, ki bo predstavljala zaokroženo turistično točko v sklopu ponudbe Term Čatež.
Poslovna cona Ravne (Komunalna oprema poslovne cone Ravne) (2004-2006)
Konkreten cilj projekta »PC Ravne« je zagotavljanje ustreznih površin za ekonomske dejavnosti v lokalnem in regionalnem okolju z namenom povečanja domačih in tujih neposrednih naložb. V splošnem pa je namen projekta povečanje obsega naložb v javno gospodarsko infrastrukturo, ki je v pristojnosti lokalnih skupnosti.
Štirisedežnica Vitranc (2004-2006)
Cilj projekta oz. namen investicije je izgradnja štirisedežnice Vitranc1 s sistemom umetnega zasneževanjan ter z modernizacijo žičniške infrastrukture v Kranjski Gori izboljšati konkurenčne sposobnosti RTC Žičnice Kranjska Gora.
Stadion Ljudski vrt Maribor (Športno turistični center Ljudski vrt) (2004-2006)
Namen projekta je izgradnja sodobnega športno-rekreacijsko-prireditvenega objekta, ki bo podpiral razvoj turistične destinacije in kakovost turističnih proizvodov. Pričakujejo se multiplikativni učinki na posameznih področjih turistične ponudbe – nastanitveni sektor, sektor prehrambenih gostinskih obratov, sektor atrakcij, transporta.
Program za izvedbo projektov športno-turistične infrastrukture - Kajakaški center Solkan (2004-2006)
Kajakaški center Solkan je primer zelo uspešnega projekta, saj je dosegal zelo dobre rezultate. Dosegel je povečanje nočitev za 3.134 v opazovanem obdobju 2004-2006, kar predstavlja slabo tretjino vseh nočitev na celotnem instrumentu. Število dnevnih gostov se je povečalo za 2.512, kar predstavlja več kot polovico vseh gostov na instrumentu.
Projekt Terme 3000 in Hotel ***** (2004-2006)
Projekt Terme 3000 – Hotel 5* je eden od večjih projektov po vrednosti, ki je bil sofinanciran v okviru ukrepa 1.2 in je bil zaključen v letu 2006. Celotna vrednost projekta znaša 4,150 mrd SIT, projekt je bil sofinanciran iz sredstev ESRR v višini 1 mrd SIT. Projekt se je začel izvajati v začetku leta 2005 in je bil zaključen septembra 2006.
Šolski hotel Astoria (2004-2006)
Projekt se je pričel junija 2005 ter se zaključil decembra 2006, aktivnosti pa so se v glavnem nanašale na gradbeno obrtna dela in nabavo in montažo notranje opreme.
Prenova, modernizacija ter izgradnja javne komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con - IC Ptuj (2004-2006)
Namen projekta izgradnje in opremljanja IC Ptuj je zagotoviti pogoje za smotrno izkoriščanje prostora in sinergijske učinke naložb iz javnih in zasebnih sredstev in tako doseči strateške cilje gospodarskega razvoja občine z aktiviranjem prostorskih zmogljivosti za potrebe gospodarstva.
Grad Ptuj (2004-2006)
Projekt obnove ptujskega gradu – konjušnice je s ciljem »obnova in gospodarska oživitev kulturnega spomenika« usmerjen h krepitvi razvojnih sposobnosti turističnih destinacij in k spodbujanju vlaganj v obnovo in razvoj skupne turistične infrastrukture in vključevanju kulturne dediščine v turistično ponudbo.
Akcije dokumenta
Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani