S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Poročila, mnenja, tolmačenja

Različna poročila, mnenja OU, MJU in UNP ter tolmačenja v povezavi z izvajanjem evropske kohezijske politike 2014-2020

Mnenja in tolmačenja

Mnenje OU v zvezi s predhodno javno predstavitvijo vsebin JR
Mnenje OU glede načrtovanja sredstev povečanega obsega dela
Mnenje OU glede upoštevanja pravil obveščanja javnosti o sofinanciranju naložbe s sredstvi EU in Republike Slovenije
Mnenje OU o lokaciji izvajanja – občina Litija ter o evropskem kohezijskem viru financiranja

Mnenje OU glede umeščanja logotipov evropske kohezijske politike na spletni strani upravičencev, katerih projekti so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in/ali Kohezijskega sklada

Pojasnila glede ponovitve objave povabila za predložitev vlog za operacije mestnih občin

Mnenje OU o sočasnosti postopkov dodeljevanja namenskih sredstev EU in drugih finnačnih mehanizmov, izvajanja naložb ter zahtevah glede zapiranja finančne konstrukcije (uvrščanju projektov v NRP)

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 - Pojasnilo organa upravljanja o zahtevanih dokazilih v primeru nakupa nepremičnin

Pojasnila OU glede upravičenosti redne delovne uspešnosti za javne uslužbence

Pojasnilo OU o izvajanju finančnih instrumentov

Pojasnilo Organa upravljanja o neupravičenih stroških pri izvajanju finančnih instrumentov

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 – Pojasnilo organa upravljanja o dolžniških obresti kot neupravičenih stroških pri izvajanju finančnih instrumentov

 

Četrtletna poročila

2016
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-marec 2016
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-junij 2016
Poročilo o izvajanju evropske kohezijsek politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-september 2016
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-december 2016
2017
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-marec 2017
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-junij 2017
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-september 2017
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-december 2017
2018
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-marec 2018
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014- junij 2018

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-september 2018

Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativenag programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-december 2018

2019

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2019

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2019

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca septembra 2019

Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativenag programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2019

Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativenag programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

2020

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2020

Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativenag programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2020

Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativenag programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca septembra 2020, ki vključuje tudi Akcijski načrt za pospešitev črpanja za to obdobje. 


Letna poročila

Povzetek za državljane in Letno poročilo 2015 (potrjeno s strani Evropske komisije 9. 8. 2016)
Povzetek za državljane in Letno poročilo 2016 potrjeno s strani Evropske komisije 11. 1. 2018)
Povzetek za državljane (infografika) in Letno poročilo 2017 (potrjeno s strani Evropske komisije 5. 3. 2019)
Povzetek za državljane  in Letno poročilo 2018 (potrjeno s strani Evropske komisije 4. 3. 2020)
Povzetek za državljane in Letno poročilo 2019 (potrjeno s strani Evropske komisije 20. 11. 2020)

 

Poročila o napredku Partnerskega sporazuma

Poročilo o napredku izvajanja Partnerskega sporazuma za leto 2017 - potrjeno s strani Evropske komisije 29. 9. 2017
Poročilo o napredku izvajanja Partnerskega sporazuma za leto 2019 - potrjeno s strani Evropske komisije 15. 4. 2020