S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Poročila, mnenja, tolmačenja

Različna poročila, mnenja OU, MJU in UNP ter tolmačenja v povezavi z izvajanjem evropske kohezijske politike 2014-2020

Mnenja in tolmačenja

Mnenje OU v zvezi s predhodno javno predstavitvijo vsebin JR
Mnenje OU glede načrtovanja sredstev povečanega obsega dela
Mnenje OU glede upoštevanja pravil obveščanja javnosti o sofinanciranju naložbe s sredstvi EU in Republike Slovenije
Mnenje OU o lokaciji izvajanja – občina Litija ter o evropskem kohezijskem viru financiranja

Mnenje OU glede umeščanja logotipov evropske kohezijske politike na spletni strani upravičencev, katerih projekti so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in/ali Kohezijskega sklada

Pojasnila glede ponovitve objave povabila za predložitev vlog za operacije mestnih občin

Mnenje OU o sočasnosti postopkov dodeljevanja namenskih sredstev EU in drugih finnačnih mehanizmov, izvajanja naložb ter zahtevah glede zapiranja finančne konstrukcije (uvrščanju projektov v NRP)

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 - Pojasnilo organa upravljanja o zahtevanih dokazilih v primeru nakupa nepremičnin

Pojasnila OU glede upravičenosti redne delovne uspešnosti za javne uslužbence

Pojasnilo OU o izvajanju finančnih instrumentov

Pojasnilo Organa upravljanja o neupravičenih stroških pri izvajanju finančnih instrumentov

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 – Pojasnilo organa upravljanja o dolžniških obresti kot neupravičenih stroških pri izvajanju finančnih instrumentov

Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014-2020 – Pojasnilo organa upravljanja o izvajanju predplačil iz državnega proračuna Republike Slovenije

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 - Pojasnilo organa upravljanja glede upravičenosti in preverjanja stroškov za službena potovanja (povračilo kilometrine)

 

Četrtletna in polletna poročila

2016  
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-marec 2016  
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-junij 2016  
Poročilo o izvajanju evropske kohezijsek politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-september 2016  
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-december 2016  
2017  
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-marec 2017  
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-junij 2017  
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-september 2017  
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-december 2017  
2018  
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-marec 2018  
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014- junij 2018  

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-september 2018

Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativenag programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

 

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, Cilj naložbe za rast in delovna mesta, januar 2014-december 2018

 

2019

 

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2019

 

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2019

 

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca septembra 2019

Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativenag programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

 

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2019

Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativenag programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

 

2020

 

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2020

Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativenag programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

 

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2020

Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativenag programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

 

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca septembra 2020, ki vključuje tudi Akcijski načrt za pospešitev črpanja za to obdobje. 

 

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2020

 

2021

 

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2021, Cilj naložbe za rast in delovna mesta

 

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2021, Cilj naložbe za rast in delovna mesta

 

2022

 

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2022, Cilj naložbe za rast in delovna mesta

 

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2022, Cilj naložbe za rast in delovna mesta

 

2023

 
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 in 2021-2027 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2023, Cilj za rast in delovna mesta  
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 in 2021-2027 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2023, Cilj za rast in delovna mesta (Priloga 2, Priloga 3)  

 

Letna poročila

Povzetek za državljane in Letno poročilo 2015 (potrjeno s strani Evropske komisije 9. 8. 2016)
Povzetek za državljane in Letno poročilo 2016 potrjeno s strani Evropske komisije 11. 1. 2018)
Povzetek za državljane (infografika) in Letno poročilo 2017 (potrjeno s strani Evropske komisije 5. 3. 2019)
Povzetek za državljane  in Letno poročilo 2018 (potrjeno s strani Evropske komisije 4. 3. 2020)
Povzetek za državljane in Letno poročilo 2019 (potrjeno s strani Evropske komisije 20. 11. 2020)
Povzetek za državljane in Letno poročilo 2020 (potrjeno s strani Evropske komisije 5. 10. 2021)
Povzetek za državljane in Letno poročilo 2021 (potrjeno s strani Evropske komisije 29. 7. 2022)
Povzetek za državljane in Letno poročilo 2022 (potrjeno s strani Evropske komisije 15. 11. 2023)

 

Poročila o napredku Partnerskega sporazuma

Poročilo o napredku izvajanja Partnerskega sporazuma za leto 2017 - potrjeno s strani Evropske komisije 29. 9. 2017
Poročilo o napredku izvajanja Partnerskega sporazuma za leto 2019 - potrjeno s strani Evropske komisije 15. 4. 2020