S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Kaj pa je bilo z Evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?

Predstavljeni projekti so bili izvedeni v Sloveniji in sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za ribištvo. Od leta 2007 - 2013 je bil sofinanciranih več kot 95.300 projektov.


Dežela kozolcev, Šentrupert na Dolenjskem

Projekt je predlagala Alenka, ker: "...vključuje lokalno prebivalstvo, ker tu delam."

Podjetno v svet podjetništva, celotna Slovenija

Projekt je predlagala Polona, ker: "...v njegovem sklopu izvajajo podjetniška usposabljanja mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb..."

Kovček svetlobe in nostalgični zvoki lajne – ulično gledališče, Kranj in Ljubljana

Projekt je predlagala Ajda, ker: "...je projekt usposabljanja na področju uličnega gledališča posameznikom iz ranljivih skupin omogočal udejstvovanje v dinamičnih kulturnih aktivnostih..."

2Bparks - Ustvarjalno trajnostno gospodarjenje, trženje po meri območja in okoljska vzgoja o parkih, Krajinski park Ljubljansko barje

Projekt je predlagala Barbara, ker so: "...s temi orodji ljudem na prijazen način in z vzbujanjem pozornosti približali pokrajino ob Iški..."

Postavitev igral za otroke

Projekt je predlagala Andreja, ker: "...se je izvajal po vaseh moje občine in v mojem kraju ter v občini Šalovci in Hodoš..."

Rekonstrukcija ceste Zali Log – Davča

Projekt je predlagala Alenka, ker: "...so prvotno, že zelo slabo cesto, odnesle poplave septembra leta 2007..."

Oskrba s pitno vodo Pomurja

Projekt je predlagal Darko, ker: "...se izvaja na večjem območju Pomurja in vključuje tudi našo občino..."

USE - REUSE - vzpostavitev pogojev za delovanje mreže reuse centrov z zelenimi delovnimi mesti

Projekt je predlagal Darko, ker: "...poteka na različnih lokacijah v Sloveniji..."

Celostna prenova gradu Rajhenburg, Brestanica

Projekt je predlagala Alenka, ker: "...Po prenovi grad Rajhenburg spet ponosno stoji na grajskem hribu in nas čuva..."

Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra, Tržič

Projekt je predlagala Urška, ker: "...je bil z EU denarjem obnovljen star bazen, ki je bil neuporaben, pridobili smo možnost rekreiranja..."

Obnova in posodobitev nastanitvenega in gostinskega dela v koči pod Storžičem

Projekt je predlagal Lojze, ker: "...mi omogoča lepo preživete trenutke v naravi in v gorah."

Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane regije (RŠS LUR)

Projekt je predlagal Gašper, ker: "...s pridobitvijo kadrovske štipendije RŠS LUR sem si veliko lažje financiral sprotni študij..."

Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in informatiko, Ljubljana

Projekt je predlagal Mitja ker: "...Slovenija potrebuje modernejše univerzitetne kampuse."

AKTIV med seboj različnih, a enakopravnih, Ljubljana, Maribor, Ljutomer

Projekt je predlagala Katja, ker: "...vključuje spodbujanje enakih možnosti – krepitev aktivnega vključevanja ciljnih ranljivih skupin pri participaciji..."

Kulturni center s knjižnico na Vrhniki, Vrhnika

Projekt je predlagala Janja, ker: "...gre za prenovo nekdanje šivalnice IUV na Vrhniki, ki je bilo opuščeno degradirano območje..."

Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina–Podčetrtek–Bistrica ob Sotli

Projekt je predlagal Gregor, ker: "...se kot navdušen kolesar razveselim vsake nove kolesarske poti..."

Energetska sanacija Osnovne šole Horjul

Projekt so predlagali Nik, Aljaž in David, ker: "...je šola stara 38 let. Bila je slabo izolirana, okna so bila dotrajana..."

Tematska pot Na svoji zemlji, Baška grapa

Projekt je predlagala Alenka, ker: "...je v mojem domačem okolju naredil velik korak k prepoznavnosti..."

Energetska sanacija bolnišnice Slovenj Gradec

Projekt je predlagala Tanja, ker: "...ob vstopu v slovenske bolnišnice marsikoga spreleti srh ob njihovi dotrajanosti, zato so projekti, kot je energetska sanacija bolnišnice v Slovenj Gradcu, nujno potrebni..."

Plovilo EKO 1

Projekt je predlagala Tina, ker: "...je lastnik plovila, ki se ukvarja s školjkarstvom, svojo osnovno dejavnost razširil z dejavnostjo ohranjanja naravnega okolja – varovanje morja..."

Sveže iz morja – premični gostinski objekt (vozilo)

Projekt je predlagala, Tina ker: "...je bil cilj projekta diverzifikacija ribiške dejavnosti v prodajo, trženje, predelavo, kulinarično pripravo in promocijo domačih ribiških proizvodov..."

Ribištvo v slovenski Istri kot motivacija, poklic in turizem za mlade

Projekt je predlagal Domenico, ker: "...je bil namen izobraževalnega projekta motivirati osnovnošolce in dijake k raziskovanju bližnjega okolja, predvsem življenja ob morju in v njem..."

Predelava mesa v trajne suhomesnate izdelke

Projekt je predlagala Ida, ker: "...pomembno prispeva k razvoju podeželja in delovnih mest na podeželju Slovenske Istre..."

Nakup stroja in gradnja skladišča za lesne sekance

Projekt je predlagala Ivica, zaradi: "...temeljite rabe lesnega asortimenta za lastnika in za druge, ker je v okolici dovolj neizkoriščenih surovin..."

Mladi prevzemnik kmetije, postavitev sadovnjakov in mrež proti toči

Projekt sta predlagala Milena in Vinko, ker: "...je kmetija leta 2011 prišla v mlade roke, za kar so dobili tudi denar na razpisu..."

"Hmelj, nekoč zeleno zlato; Kaj pa danes?"

Projekt je predlagala Boža, ker: "...se bo s projektom, v katerem sta nastala knjiga in film, ohranila dediščina hmeljarstva na območju Šaleške doline..."

Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani