S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Skladi  /  Primeri dobrih praks  /  Evropski socialni sklad

Evropski socialni sklad

Karierni centri Univerze v Ljubljani
 
Kompetenčni center za kadre v steklarstvu – KC STEKLAR
 
Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju krepitve kompetenc za preprečevanje nasilja za obdobje let 2010–2012
 
Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja
 
Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM)
V Sloveniji je vsako leto vsaj 30% mladih, starih od 15 do 25 let, ki ne dokončajo osnovne šole, ne nadaljujejo šolanja po osnovni šoli ali izpadejo iz sistema nadaljevalnega šolanja in se zato pogosto znajdejo pred novimi razsežnostmi družbene marginalizacije. Nove razmere na trgu delovne sile so mladim še dodatno hudo otežile zaposlitvene možnosti. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport se je odzvalo z javnim razpisom za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013, ki jer je bilo na razpolago 3,6 milijona evrov.
Usposabljanja za reševalce iz vode s pomočjo Evropskega socialnega sklada
Uroš in Peter sta bila kot brezposelna prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje, nato pa sta se preko Programa institucionalnega usposabljanja in priprav na nacionalne oziroma temeljne poklicne kvalifikacije s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada usposobila za reševalca iz vode in dobila zaposlitev.
Center ponovne uporabe v Rogaški Slatini - prvo socialno podjetje v Sloveniji
Center ponovne uporabe od imetnikov odpelje ter pripravi za ponovno uporabo izdelke, ki so še funkcionalno uporabni, a so za nekoga odvečno blago. Bistvo ponovne uporabe je namreč v nadaljnji uporabi materialov in surovin, ki brez dragih postopkov zopet postanejo uporabni. Hkrati ponovna uporaba neposredno prispeva k zmanjšanjem nastajanju odpadkov in izdelkom podaljša življenjsko dobo, da ne bi prehitro končali na odlagališču. To vključuje tako računalniško opremo, pohištvo, neuporabne zaloge, različno blago z napako in gospodinjske aparate, kot tudi igrače, športno in otroško opremo, opremo za dom, knjige ter drugo. V prvem tovrstnem centru v Sloveniji, ki obratuje od leta 2010 v sklopu zbirnega centra OKP (Javno podjetje za komunalne storitve), so v lanskem letu skupno prenovili 6.250 m3 različnih predmetov.
Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje
 
Po diplomi takoj do zaposlitve: program Absolvent – aktiviraj in zaposli se!
V Sloveniji število mladih brezposelnih diplomantov narašča, med njimi prevladujejo ženske. Lucija in Tjaša pa sta dve izmed diplomantk, ki se jima je uspelo zaposliti takoj po diplomi. In to ravno s pomočjo programa Absolvent – aktiviraj in zaposli se, v katerega sta se vključili v letu 2010.
Projekt »Z roko v roki« - medgeneracijsko sožitje
Z roko v roki je medgeneracijski projekt, s katerim so si prizadevali vzpostaviti in razširiti solidarnost in sožitje med generacijami v okviru aktivnega in kreativnega preživljanja prostega časa.
Evropski socialni sklad spodbuja samozaposlovanje (2007-2013)
S pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada in spodbude Zavoda RS za zaposlovanje, se je več kot 700 brezposelnih oseb odločilo za ustanovitev lastnih podjetij.
Sofinanciranje nove zaposlitve raziskovalcev, zaposlenih v raziskovalni sferi, v slovenskem gospodarstvu (2007-2013)
S pomočjo razpisa Spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega osebja (št. I) se je v 20 slovenskih podjetjih zaposlilo 23 raziskovalcev, od tega je bilo 22 raziskovalcev pred tem zaposlenih na univerzah in v raziskovalnih organizacijah, eden pa v velikem podjetju.
Mladi raziskovalci iz gospodarstva (2007-2013)
Program Mladi raziskovalci iz gospodarstva se v Sloveniji zelo uspešno izvaja že od leta 2001. Od leta 2007 dalje program izvaja Javna agencija za tehnološki razvoj RS.
eZdravje – gonilo informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema (2007-2013)
Projekt eZdravje združuje aktivnosti vpeljave rabe komunikacijskih in informacijskih sredstev na področju zdravstva, s katerimi bo moč zagotoviti učinkovitejše javno-zdravstvene storitve.
e-VEM za gospodarske družbe (2007-2013)
Portal e-VEM je državni portal preko katerega lahko podjetja ali podjetniki opravijo elektronske storitve, ki so v povezavi z ustanovitvijo podjetja in z nekaterimi ostalimi postopki, ki jih poslovni subjekt opravi ob ali po ustanovitvi.
Projekt E-pravosodje za modernizacijo pravosodja v Sloveniji (2007-2013)
S projektom E-pravosodje se bo s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije izvajala optimizacija procesov znotraj pravosodnih institucij in med njimi (komunikacija, informiranje, transakcije), kakor tudi med pravosodnimi institucijami in državljani, podjetji ter drugimi državnimi institucijami.
Center vseživljenjskega učenja Gorenjska (CVŽU) (2007-2013)
Vseživljenjsko učenje je danes prepoznano kot pomemben instrument za osebni in profesionalni razvoj posameznika. Številne domače in tuje primerljive analize kažejo, da v Sloveniji še nismo dovolj uspešni pri zagotavljanju pogojev za udeležbo vseh prebivalcev v procesu vseživljenjskega učenja. Še zlasti socialno izključene kategorije prebivalcev nimajo dostopa do stalnega vseživljenjskega učenja in izobraževanja, s čimer se njihov že tako slab položaj v socialnem in ekonomskem življenju še slabša.
Projekt Bošnjaki med nami – usposabljanje za sožitje kultur (2007-2013)
Krovni projekt je bil letni festival Bošnjakov. Gre za povsem inovativen in nov program, ki prispeva k profesionalizaciji in dvigu ravni tako imenovanih »etničnih« dejavnosti, z izmenjavo filozofske misli, prevodne proze in poezije in zavedanja kulturnih razlik in podobnosti s pomočjo okroglih miz, predavanj, filmov, izmenjave pesnikov in pisateljev ter glasbenih prireditev. Namenjeni so širši izobraženi slovenski publiki in predstavljajo bošnjaško manjšino tudi kot intelektualno zanimivo skupino.
Tovarna dela - vstop v svet dela
Od novembra 2009 do novembra 2011 se je s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada izvajal projekt TOVARNA DELA – VSTOP V SVET DELA, v okviru katerega je bila v Ljubljani odprta tudi Gostilna dela in v kateri se je zaposlilo 5 mladih. Projekt je pripomogel k reševanju problema socialne izključenosti ranljive ciljne skupine mladostnikov, ki so zaradi vedenjskih in čustvenih motenj ter drugih vzrokov končali program v prevzgojni ustanovi Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora. V okviru projekta je bilo izvajalcem (CENTERKONTURA, družba za svetovanje, socialni razvoj, usposabljanje in založništvo d.o.o, Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora in Društvo za razvoj socialnih programov in socialnega podjetništva) za obdobje 24 mesecev odobrenih 249.201,00 EUR, od tega je EU prispevala 85%.
Izobraževanje izobraževalcev v računalniškem opismenjevanju (RO)-MŠŠ (2007-2013)
Glavni cilj projekta je bil razširjati in izvajati aktualne programe usposabljanja na omenjenem področju.
Vzpostavitev inkubatorja socialnih podjetij in socialnih inovacij
 
MULTIFUNKCIONALNO POHIŠTVO – INOVATIVNE PRODUKTNE ENOTE BIVANJSKIH PROSTOROV PRIHODNOSTI
Namen projekta je raziskati, razviti in prototipno izdelati tehnološko napreden, inovativen, visoko kvaliteten in okolju prijazen izdelek: »Multifunkcionalno pohištvo – inovativne produktne enote bivanjskih prostorov prihodnosti«, s končnim ciljem opremljanja »aktivnih in inteligentnih hiš/bivanjskih prostorov« ter konkurenčnejšim nastopom na trgih EU in na tujih trgih. Da bi lahko to dosegli, je treba raziskati in razviti nove konstrukcijsko-oblikovne rešitve, nadgraditi in prilagoditi tehnološke proizvodne procese ter razviti in vpeljati nove napredne materiale.
Akcije dokumenta
Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani